25. januar: Čudotvorna ikona Presveta Majka Bogorodica Mlekopitateljnica

0

Prema usmenom predanju očuvanom u manastiru Hilandaru, ova sveta ikona se najpre nalazila u lavri prepodobnog Save Osvećenog, udaljenoj nepunih 25 stadija od Jerusalima. Pre svog prestavljenja iz ovog privremenog života Gospodu, ovaj veliki učitelj i ktitor jedine na čitavom istoku lavre Sava Osvećeni ostavio je okupljenoj oko svog samrtnog odra bratiji, zaveštanje, rekavši da će jedan carski sin srpskog porekla, njegov imenjak, nakon dosta vremena posetiti njegovu lavru, i zapovedio da mu se daruje na blagoslov Bogorodičina ikona Mlekopitateljnica. Sveti Sava Osvećeni upokojio se u miru i radosti četrvte godine vladavine velikog cara Justinijana.

Ravno sedam vekova prohujalo je preko njegove čudesne lavre i sveta ikona Mlekopitateljnica je nepomično stajala na svom mestu, očekujući ispunjenje proročanske i poslednje zapovesti blaženoupokojenoga Save Osvećenog, koja je u srcima bratije čuvana i na usnama prenošena iz veka u vek. Najzad, u 13-om veku, arhiepiskop sve Srpske zemlje Sava dolazi na poklonjenje u Palestinu. U velikoj lavri svetog Save Osvećenog monasi mu objavljuju zaveštanje svetog Save Osvećenog i pored čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice i štapa-paterice, daruju mu i Mlekopitateljnicu.

Na povratku iz Palestine u Srbiju, sveti Sava najpre odlazi na Svetu Goru Atonsku, u svoj manastir Hilandar, i daruje manastiru na neoduzimljivo nasledstvo i dragoceni ukras ikonu Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice, postavivši je u crkvu karejske kelije manastira Hilandara, takozvane Posnice ili Tipikarnice. Valja napomenuti da je ovu ikonu, nasuprot običaju zajedničkom za vascelu Istočnu Pravoslavnu Crkvu, sveti Sava postavio na ikonostas ne sa leve strane Carskih dveri, već sa desne, dakle na mesto gde uvek stoji ikona Hrista Svedržitelja. Ipak, u ovoj crkvi Gospod Svedržitelj i danas stoji sa leve strane Carskih Dveri, gde je uobičajeno mesto Bogorodičine ikone.

Bogorodica Mlekopitateljnica je jedno od najlepših ostvarenja Vizantijske umetnosti i zato ima i veliku umetničku vrednost.

MOLITVA PRVA Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone MLEKOPITATELJNICE

Primi, Gospođo Bogorodice, suzna moljenja Tvojih slugu, koji Ti pribegavaju. Vidimo Te na svetoj ikoni kako na rukama nosiš i mlekom hraniš Sina Tvog i Boga našeg, Gospoda Isusa Hrista. Jer iako si bezbolno rodila Njega, sve majčinske tuge znaš i nemoći sinova i kćeri vidiš. Zato toplo pripadajući isceliteljnom obrazu Tvome, skrušeno ga celivajući, molimo Te svemilostiva Vladičice, nas grešne, koji smo osuđeni da se u mukama rađamo i u brigama vaspitavamo, milostivo pomiluj i sažaljivo zastupi. Decu našu, kao i roditelje njihove, od teških bolesti i gorkih nevolja izbavi. Daruj im zdravlje i blagovremenu pomoć, da sve više i više uzrastaju, radošću i utehom ispunjujući roditelje svoje, tako da se i sada posredovanjem Tvojim iz usta male dece i koja sisaju načini hvala Tebi. O, Majko Sina Božijeg, sažali se na sve majke sinova ljudskih i na nemoćne ljude Tvoje; bolesti koje su nas snašle brzo isceli, nadolazeće na nas muke i žalosti utišaj, i ne prezri suze i uzdahe slugu Tvojih. Usliši u dan nevolje one koji pribegavaju ikoni Tvojoj, a u dan radosti i izbavljenja primi pesmu hvale iz naših blagodarnih srca. Uznesi molbe naše ka prestolu Sina Tvoga i Boga našeg, da milostiv bude gresima i slabostima našim, i da rasprostre milost Svoju na one koji znaju Ime Njegovo, tako da i mi i deca naša proslavljamo Tebe, milosrdnu zastupnicu i nesumnjivu nadu roda našeg u vekove vekova. Amin.

MOLITVA DRUGA Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone MLEKOPITATELJNICE

Presveta Bogorodice, Ti Koja mlekom pojiš Onoga Koji vaseljenu poji životom, napoj iz nedara milosti Tvoje osirotele duše naše.
Pogledaj na nas Hraniteljko Onoga Koji ne potrebuje hranu – Koji je sam Hrana života večnog. Ne ostavi nas Prečista, ne ostavi, Presveta!
Oraspoloži prema nama Onoga Koji je sebe učinio detetom i ogladneo da bi nas nasitio Sobom.
Umilostivi razigranog Mladenca Koji na grudima Tvojim utehu materinskog mleka traži.
Ne ostavi nas, Majko, jer Ti nije nepoznata materinska brižnost.
Neka milost Tvoja ne presahne kao što ni mleka Tvoga nedostalo nije.
Ti Koja si othranila Onoga Koji životom hrani vaseljenu i ljiljane zaodeva lepotom, budi Majka onima koji majke nemaju, budi radost onima sa čijeg lica ne odlazi suza. Ublaži tugu dece bez roditelja, uteši one koji nemaju dece; budi svima sve, jer Ti to i jesi, Roditeljko nezalazne Svetlosti.
Reko blagodaću izlivena, materinskom Svojom bolećivošću zakrili decu ovoga sveta, bolesnu isceli, nestašnu umiri, daruj bistar um za učenje, za razumevanje i razlikovanje dobra, razgori duh pobožnosti, nemir mladosti ukroti, poročne povrati… Majko Onoga Koji zemlju u svetlost povija, prosveti pomračene duše naše, osnaži nemoć prirode naše i ne ostavi nas Prečista.
Poseti nas blagodaću Preblagoslovena! Porodiljama budi brzo razrešenje, udovicama uteha, siročadi starateljka.
Budi nam, Prečista, uteha u nevoljama, zaštiti decu po bolnicama, blagoslovi ruke koje ih leče i pomažu im u nemoćima. Ne ostavi nekrštenom decu umiruću, ublaži tugu njihovih roditelja i sjedini nas u Carstvu neprolaznom gde nema ni suza, ni uzdaha. Ohrabri nas nadom na život večni i zajednicu na nebu. Podari majkama blagorazumpost u vaspitalju dsce, da primerom svoga života podstiču decu na pobožnost.
Ti Kojoj je srce bilo ranjeno bolom za stradajućim Sinom, ublaži bol stradajućih srca naših. Pogledaj na nas, Svedobra!
Pred likom Tvoje čudotvorne ikone ničice padamo i u suzama Te molimo: ne ostavi nas iako ne zaslužujemo svečudesnu milost Tvoju. Ti vidiš bol našu, Ti čuješ jecaje naše, i da Ti ništa ne prozborimo Tvojoj materinskoj ljubavi je već sve jasno. Nahrani nas Sinom Tvojim, da ne malakšemo hodeći putem Njegovim, slaveći divnoga Boga u Trojici Svetoj, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Izvor: svetagora.info; molitvenik.in.rs

POSTAVI ODGOVOR

*