Advokat Luka Bralić: Predlog mera u vezi sa poslovanjem banaka u Republici Srbiji

0

NBS mora da proglasi ništavnim ugovore poslovnih banaka i klijenata u Srbiji čija kamatna stopa zavisi od EURIBOR-a i LIBOR-a i zabrani ugovaranje valutne klauzule.

Istraga Evropske Komisije je utvrdila da je 8 međunarodnih banaka, među kojima „Barclays“, „Deutsche Bank“, „Societe Generale“, „Credit Agricole“, „HSBC“, „RBS“, „JPMorgan“ i druge, koje su članice EURIBOR panela, svojim nedopuštenim radnjama manipulisale ovom stopom, koja je neposredno uticala na visinu kreditnih obaveza više hiljada građana i privrednih subjekata i u Republici Srbiji.

Na osnovu dokaza, Evropska Komisija je krajem 2013. godine banke kaznila novčanom kaznom od blizu 1,5 milijardi evra, međunarodne banke, među kojima su i one koje posluju u Srbiji, kako se navodi u presudi, na najdirektniji način su učestvovale u obmanjivanju svojih klijenata, jer su vršile jednostran uticaj na izmene kamatnih stopa po zaključenim ugovorima, zasnovanih na vrednosti EURIBOR-a. Na taj način su svesno vršile uticaj na ugovornu obavezu druge i to slabije ugovorne strane.

Navedeni finansijski skandali itekako su bitni i sa stanovišta velikog broja građana i privrednika u Republici Srbiji, koji su zaduženi kod banaka i otplaćuju kredite, čija rata između ostalog zavisi i od kretanja stope EURIBOR-a. Nažalost, u domaćim medijima, a ono najvažnije ni kod državnih organa, uključujući i one kojima je u nadležnosti nadzor nad finansijskim sistemom i bankarskim poslovanjem, nije bilo reči, niti je išta preduzeto u zaštiti interesa domaćih klijenata.

Bez obzira na činjenicu da se Srpski pokret Dveri politički ne zalaže za ulazak u Evropsku Uniju, svakako mu je stalo do interesa svoje države i svog naroda. Otuda nastoji da se i u Srbiji prihvate pozitivne tekovine evropskih zemalja i postupanje u oblastima u kojima su one ispred Srbije. Sa druge strane, onaj ko se deklarativno, na rečima, bezrezervno zalaže za Evropsku Uniju i evropske integracije, nema nikakvo opravdanje što kao vlast građanima svoje države ne pruža zaštitu i tretman, kakav svojim građanima pružaju organi Evropske Unije, odnosno prihvata tekovine EU selektivno, po tome koliko mu trenutno i neposredno odgovaraju.

Na osnovu iznetih činjenica i dokaza Srpski pokret Dveri zahteva od Narodne banke Srbije i drugih državnih organa, da svoju regulatornu i nadzornu delatnost usmeri tako da sve obaveze privrednih društava, preduzetnika i građana Republike Srbije po osnovu kamate na kredite koji su vezani za indekse poput EURIBOR-a i LIBOR-a proglase ništavnim, a da se korisnici kredita obeštete za iznose date po tom osnovu, kao i da se razmotre konkretni slučajevi postupanja banaka u Srbiji u vezi sa ugovaranjem takvih uslova i eventualno izreknu kaznene i korektivne mere.

Srpski pokret Dveri već duže vremena ukazuje da su građani i privreda Srbije, koji pretežno zarađuju i posluju u dinarima izloženi rizicima promene odnosa vrednosti valuta, koje su podložne pretežno spekulativnim uticajima krupnih finansijskih institucija, potezima stranih banaka i njihovih centralnih banaka. Primer za to su posledice koje trpe korisnici kredita u švajcarskim francima i evrima sa ugovorenom valutnom klauzulom.

Otuda zahtevamo od NBS da preduzme mere kojima će se zabraniti ugovaranje valutne klauzule u odnosima sa klijentima banaka u Srbiji, s obzirom da se ovakvi krediti ne isplaćuju u stranoj valuti, niti se ugovaranje valutne klauzule može bilo kojim drugim, pravnim ili ekonomskim argumentima opravdati. Naime i u članu 1065 Zakona o obligacionim odnosima koje definiše ugovor o kreditu stoji da se banka obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni novčani iznos, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez određene namene, a korisnik kredita se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je predviđeno ugovorom. To znači da banka sve svoje troškove i rizike mora da ukalkuliše i predstavi korisnicima kroz kamatnu stopu uz koju nudi zaključenje ugovora o kreditu.

Narodna banka Srbije nema monetarnu suverenost i pod jakim je uticajem odluka stranih subjekata. To znači da ona samostalno ne vodi monetarnu politiku, kao značajnu komponentu sveukupne ekonomske politike.

Upozoravamo građane i privredu Srbije da je MMF nedavno preporučio Narodnoj banci Srbije da dozvoli veće oscilacije kursa dinara prema stranim valutama. To će značiti veće dinarske obaveze prema kreditima indeksiranim u stranim valutama.

Autor dokumenta je advokat Luka Bralić

Za sajt Dveri pripremio mr Predrag Mitrović
član predsedništva i Koordinator saveta za ekonomiju, privredu i finansije

POSTAVI ODGOVOR

*