АКПА: КРИТИЧАРИ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ КОНЗЕРВИРАЈУ ПОСТОЈЕЋЕ СУДСТВО

0

 

Београд, 25. јануар 2018. Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) оцењује да неки од уставних амандмана имају потенцијал да умногоме приближе наше правосуђе европским принципима. Најважнија таква промена односи се на увођење завршене Правосудне академије као услова за избор на првостепене судијске и тужилачке функције. У историји српске државности никада није било реда у избору судија. Предложено решење брана је досадашњој произвољности и корупцији, а дугорочно гледано, такав принцип може знатно ојачати независност судија и самосталност тужилаца. Нека стручна удружења плаше јавност Правосудном академијом спроводећи медјску хајку против ње, притом износе толико идеја како злоупотребити Академију, а ниједан предлог како спречити непотизам или арбитрерност у избору судија, који су данас доминантни.

 

АКПА изражава бојазан да ће јавна расправа о уставним амандманима скренути у политиканство, јер се често предложена решења посматрају кроз призму односа власти и опозиције. Плашимо се да ће зато фокус расправе бити померен на саставе правосудних савета, јер је у овим телима највећа концентрација власти у правосуђу. АКПА верује да зато састав ових тела мора бити избалансиран и такав да онемогућава једноставно остваривање циљева било које друштвено-интересне групе, а такав принцип је заступала и Академска мрежа за владавину права, чији је АКПА члан.

 

Иако се избалансиран приступ види у предлогу Министарства, сматрамо да има простора његовом унапређењу, јер су изостављена нека важна решења која могу да допринесу демократичности процеса избора судија и тужилаца, па ћемо у наставку процеса инсистирати на увођењу правног средства на све одлуке Високог савета судства и будућег Високог савета тужилаца, као и на решењу да ниједан члан ових савета не сме бити члан политичке партије.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*