АКПА: Половина судија би носила тогу!

0

– „Радо бих носио тогу“ одговорило је 48,28 одсто анкетираних судија на једно од питања  истраживања Алумни клуба Правосудне академије (АКПА) о радној оптерећености, материјалном положају и напредовању у каријери носилаца правосудних функција у Србији, спроведеног међу 1.218 судија (око 45 одсто свих судија) и 385 тужилаца. Незадовољство својим тренутним примањима исказало је 89 одсто анкетираних судија и 87 одсто тужилаца, сматрајући да њима не могу материјално да обезбеде своје породице. АКПА ће анонимне одговоре судија и тужилаца на питања која се односе на директне и индиректне услове који утичу на квалитет њиховог рада саопштити средином октобра, након комплетне обраде резултата истраживања.

 

Алумниклубправосуднеакадемије

 

 

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*