Ava Justin Popović -„Da najure Gospoda iz sveta“

1

„Znate li šta bi za mene bilo istinski strašno u ovom svetu? Evo šta: kada bi neko satanskim čudom nekim izbrisao iz mračne istorije čovečanstva presvetli Lik
Hristov, kada bi iz svih duša izgladio sećanje na Njega, kada bi Ga bespovratno proterao sa naše planete, tako proterao da ni traga o Njemu ne ostane, da Ga niko nikad ne pomene kao da Ga nikad bilo nije ni na nebu ni na zemlji, onda bi za mene nastao strah i užas, onda bi telo moje
postalo ludnica za dušu moju, a sva istorija čovečanstva — vodenica Satane, koja neprestano melje duše i tela ljudska, i hrani nenasite nemani i čudovišna priviđenja.

Istorija Srba

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

*