Boris Pekić o komunizmu kao ,,betoniranim mozgovima,,

0

Najveću manu komunizma Pekić vidi u fanatizmu, u „betoniranim mozgovima“, narodski rečeno. „Pokušajmo. bar ponekad, da posumnjamo u ono što sami mislimo i činimo, jer to je teže ali zrelije plodove donosi. Komunisti ovaj nauk nikad nisu naučili, valjda i stoga što se on protivi načelima dijalektičke istorijske nužnosti, po kojoj su predvideli sve, sve osim propasti. Nikad u sebe i svoje ideje nisu posumnjali. Tako su postigli da svi sumnjamo u njih… O sudbini obožavatelja totalne istine možete se obavestiti takođe kod komunista, koje je porazio pre nedostatak sumnje nego suvišak vere.“
Drugu manu u komunizmu Pekić vidi u čuvenom geslu „cilj opravdava sredstva“. Mada ga nisu oni izmislili, prihvatili su ga kao najvažniji princip svoje aktivnosti. „Ne mislimo da postoji cilj koji dopušta svako sredstvo, a naročito onaj koji je vredan tuđe patnje… Pošto su nas komunisti, i do sada, svemu podučili, i tu im instruktorska čast pripada… Nemojmo dopustiti da, kao komunisti, na kraju života, u sred ruševina svog dela, moramo objašnjavati šta smo sve plemenito hteli i zašto nam je uspelo da ništa od toga ne izvedemo. Sinovi nam neće verovati.“

U ime naroda

POSTAVI ODGOVOR

*