Др Бранка Бошњак: Манипулација послодаваца у сарадњи са државом!

0

Када живимо доба модерног ропства, а када се један овако важан системски закон, тзв. раднички устав, ставља на јавну расправу у августу мјесецу док су запослени-модерни робови коначно на заслуженим годишњим одморима, онда је јасно да се нешто жели сакрити и провући. Додатно појачава ту сумњу, кад је на челу радне групе, која је писала закон, особа која је дала стручно тумачење да неко може истовремено бити стално запослен са пуним радним временом у двије државе.

Сјетиће се сви они који су годинама радили на одређено да је та особа званично, као представница Министарства рада, тумачила да се радни стаж од двије године код истог послодавца за прелазак на неодређено почиње одбројавати тек од ступања на снагу донешеног закона, те је тако на стотине људи који су радили годинама код истог послодавца остало без зарађеног уговора о раду на неодређено вријеме.

Да не помињем њена правна тумачења у вези са тзв. законом о мајкама, те је јасно је да се ради о пуком партијском извршиоцу који је давно струку бацио под ноге, тако да се с правом треба бити сумњичав према предложеним рјешењима, без обзира што нека од њих дјелују коректно, ко зна како ће се у примјени тумачити.

Оно што ће очигледно бити проблем јесте додатно урушавање положаја здравствених радника. Мало је било што су потпуно деградирани кроз Закон о запосленим у јавном сектору, гдје разноразни наводни савјетници без много школе имају и дупло веће плате од љекара специјалиста, већ ће се и овим законом кроз смањење максималног броја прековремених сати учинити да им се примања додатно умање.

Зато се мора у закону, у коме су посебним чланом издвојени здравствени радници, нагласити да им се сваки прековремени сат за дежурства мора платити, па и уколико прелази оних сад прописаних 32 сата мјесечно, а то преко 32 можда и по већем обрачунском коефицијенту. Позивам синдикат љекара да се огласи и да не дозволи да се додатно деградира, ионако деградиран, материјални статус љекара.

Нацрт овог закона је смањио и права инвалидних лица. Мало је што је ово маргинална тешко запошљава категорија становништва, и што је држава годинама буџетом намијењена средства за њихово запошљавање преусмјеравала за неке друге активности, већ им се сад овим нацртом у случају да буду проглашени технолошким вишком, дупло смањује отпремнина коју треба да добију, а и ту смањену отпремнину ће добити само они који имају најмање 50% инвалидитета, а да сада су могли у дупло већем износу то да остваре сви без обзира на проценат инвалидитета, чиме се драстично умањују права ове ионако социјално рањиве категорије становништва. Нехумано је ударати на нејаке, а удовољавати суровим и безкомпромисним послодавцима.

Пошто се послодавцима удовољило и по питању продужења рада на одређено вријеме па ће сад да би се прешло на неодређено требати 36 мјесеци, а приправнички и породиљско се ту не урачунавају, интересује ме да ли ће предсједница радне групе опет тај рок почети да одбројава од ступања на снагу овог новог закона, као што је учинила при усвајању претходног закона.

А питамо се и зашто би у овој држави, гдје се радници израбљују као робови, уцјењују и застрашују, гдје се на очиглед свих институција крше њихова основна права и законска и уставна, гдје се инспекције стављају на страну послодаваца, застаријевала потраживања по основу рада. Ко се то плаши правде.

Зашто нијесу укинуте Агенције за посредовање, кад су биле претворене искључиво у манипулативне сврхе…Зашто се кад се зна да се злоупотребљава оглашавање слободних радних мјеста, па огласи углавном излазе викендом, а трају само један дан, није прописало да најмање могу трајати недељу дана и да се не могу оглашавати викендом и нерадним данима. Зашто је минимална зарада на нивоу срамних 30% од просјечне зараде У Црној Гори, а не на макар 50% кад се зна да се у Црној Гори и са просјечном зарадом тешко може остварити гола егзистенција.

Скренућу пажњу и на нешто што се жели дискретно провући, а то је да ће државни функционери моћи да држе капарисано своје претходно радно мјесто, не само један мандат како је до сада било предвиђено законом, него у недоглед. Истина је да је за многе из власти овај недоглед важио и до сада. Али додатно забрињава да ће бити чак могуће да мировање права и обавеза из радног односа илити чување радног мјеста бити могуће „и у другим случајевима када постоји сагласност послодавца и запосленог“. Ово ће бити норма за власти блиске привилеговане, без обзира што нијесу на функцијама нити упућени на рад у иностранство, да им се чува радно мјесто у недоглед…Овдје ће постојати широк простор за манипулације. Можда ће они радити код једног, а капарисано их чекати мјесто код другог послодавца, ко зна…

Добро рјешење је да ће сви послодавци морати да донесу акт о систематизацији, на које би требало, мишљења сам, да да сагласност Министарство рада, јер се често опис послова и тражени ниво образовања креира по појединцима, а не по потреби радног мјеста и већ у том акту постоји дискриминација. Такође се мора прописати и да је акт о систематизацији јаван, доступан запосленима, јер из искуства на Универзитету Црне Горе, тачније Ректорату Универзитета знам да се то чува као државна тајна и да се до њега не може лако доћи, јер наравно кад нешто покушавате да изиграте, не одговара вам да се прозру ваше намјере.

Треба ограничити да се тај акт не може свако мало мијењати, јер такође из искустава са Универзитета знам да се систематизација мијења готово сваки мјесец, према онима које се желе довести на неко радно мјесто и цртају се услови за те одабране. Мислим да је проблематично и поништавање огласа за упражњено радно мјесто од стране послодавца без адекватног образложења јер је и то начин да се искључе из „игре“ неподобни иако имају боље референце од њима подобних. Има примјера на претек.

Све у свему, има неких рјешења која представљају побољшање у односу на претходни закон, али имајући у виду лоше искуство са примјеном закона и немоћ и запослених и синдиката да одбране своја права, све норме се морају прецизно дефинисати јер, јер простора за манипулацију и изигравање има на претек, а послодавци су томе врло склони, јер имају подршку државе за то.

 

Седмица

 

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*