Двери: Депонија у Винчи загађивач Дунава

0

Недавно се десио случај самозапаљивања органског отпада који је имао одјека у јавности због загађивања ваздуха, али је то после више дана и притиска јавности ипак санирано. Међутим, један проблем који је константан и који прави далеко веће и далекосежније негативне последице је проблем отпадних вода са депоније.
Депонија у Винчи се простире на површини од око 68 хектара, док је на располагању укупно око 130 хектара. Вишедеценијским одлагањем се створила велика акумулација разноврсног отпада, како органског тако и неорганског, а са друге стране и чврстог и течног, које на више начина може загадити животну средину.

 По свом положају депонија у Винчи се налази у котлини између атара села Винча, Сланци, Велико Село и насеља Миријево, где особина терена и надморска висина омогућавају оцеђивање и отицање свих отпадних вода у Дунав. С обзиром на просечну годишњу количину падавина за град Београд, само та количина воде која се процеди кроз слој отпадног материјала и земље, која се наизменично распростире по површини депоније, а на појединим местима висина тог слоја износи и чак 40 метара (наравно, са тенденцијом пораста), довољна је да изазове праву еколошку катастрофу. Наиме, процеђивањем те воде она са собом носи и разноврсни неоргански растворљиви отпадни материјал са једне стране, а тако и органски који може бити у разним фазама распадања. Ту је још присутан и отпад који се одлаже у течном стању. Притицањем површинских вода са околних брда, а вероватно и активирањем извора воде који се налазе испод слоја отпада, који по природи терена врло вероватно да постоје, та количина отпадне воде се још више повећава и тако отиче у Дунав на месту које се налази на непун километар од почетка села Винча.Градска власт мора да обрати пажњу на овај проблем и заустави загађивање животне средине. Постојећа власт за четири године то није урадила. Двери обећавају београђанима да ће, уколико добију подршку на наредним градским изборима, под хитно кренути у решавање нагомиланих еколошких проблема престонице.

Савет за заштиту животне средине Градске организације Двери Београд

dveri.rs

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*