DVERI: Naseljavanje migranata nije u interesu Subotice

0

Gradska organizacija Dveri u Subotici obaveštava javnost da je u toku sprovođenje postupaka kojima se počinje sa naseNaime, na sajtu grada Subotice je osvanuo poziv „Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekata za smeštaj migrantskih porodica sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije na k.p. br. 19397 k.o. Stari Grad u Subotici”. Predviđena je izgradnja 6 stambenih jedinica po 44 m2 u sklopu Gerontološkog centra.
ljavanjem migranata u našem gradu.

Niko od građana Subotice nije bio upoznat sa ovakvom odlukom čelnika grada. Da li postoji odluka Skupštine grada za izgradnju objekata za smeštaj migranata? Ne postoji, postoji samo Lokalni akcioni plan koji je važio do 2016. godine i koji je predviđao aktivnosti za rešavanje pitanja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u Suboticu. Lokalni akcioni plan je podrazumevao i građane koji su u readmisiji vraćeni iz EU.

Gradska organizacija Dveri u Subotici se protivi razmeštaju povratnika na osnovu Sporazuma o readmisiji sa EU jer se bez saglasnosti građana povratnici razmeštaju po mestima gde se narušava nacionalna struktura stanovništva, umesto da se povratak vrši u mesta i opštine iz kojih su i otišli put zemalja EU. Vrhunac gluposti predstavlja javni poziv po kome se na mala vrata otvara pitanje smeštaja migranata koji će zatražiti azil u Republici Srbiji. Po kojem to automatizmu se dobija azil, zar država nema pravo da ih odbije? Da li to lokalna vlast zna mnogo više o planu naseljavanja migranata u Subotici, a da pritom građani o tome nisu ni najmanje obavešteni?

Dveri u Subotici traže odgovor od lokalne vlasti na pitanje ko je naložio da se jedan ovakav projekat sprovede u delo?

Kad bi razmišljali o interesu svih građana Subotice tada bi javni poziv glasio; ,,Javni poziv za izgradnju objekata za smeštaj socijalno ugroženih porodica na teritoriji grada Subotice“.

Zabrinjava to što bi se objekat izgradio bez saglasnosti Skupštine grada Subotice, a uvidom u dokumentaciju kao naručilac posla se pojavljuje Gerontološki centar. Time je Gerontološki centar izašao iz svoje nadležnosti jer u opisu delatnosti kojom se bavi nema pružanja usluga za smeštaj migranata, čime je ozbiljno prekršena pravna regulativa.

Gradska organizacija Dveri u Subotici smatra da se ovakva pitanja od suštinskog značaja za građane Subotice mogu rešiti samo referendumom gde bi građani potvrdili ili odbacili ideju naseljavanja migranata. Duboko smo uvereni da naseljavanje migranata nije u interesu Subotice i Dveri će na sve moguće načine podržati građane Subotice koji se u ogromnoj većini protive ovoj jednostranoj odluci gradskih čelnika.

dveri.rs

POSTAVI ODGOVOR

*