Двери: Сељачка земља под грађевинским објектима да се опорезује као обрадива

0

СМАТРАМО да у Београду може да се уради више активности које могу да поправе положај пољопривредника и унапреде пољопривредну производњу – истакао је Небојша Цекић, стручњак у области пољопривреде и кандидат на листи Доста је било и Двери.

Цекић сматра да будућа градска власт мора да уради следеће:

– Изградња система за наводњавање широм руралних територија Београда (по угледу на систем за наводњавање који је изграђен у општини Гроцка);

– Одржавање и поправка хидромелиорационих система у ритском подручју Београда (Крњача, Овча, Борча, Јабучки и Глогоњски рит, Падинска Скела и Дунавац);

– Оснивање задруга са складишним и прерадним капацитетима како за воће тако и за поврће (како би у што краћем времену било могуће примарне пољопривредне производе примити и чувати до даље реализације);

– Субвенције за мала породична предузећа која би се бавила прерадом воћа и поврћа (у виду израде бизнис планова, сертификовања производње итд.);

– Висину пензионог осигурања пољопривредника одређивати сразмерно површини земљишта коју газдинство поседује;

– Финансијска издвајања из буџета града за рурална подручја издвајати сразмерно процентуалном учешћу руралног становништва у укупном становништву града Београда;

– Земљиште на којем се налазе грађевински објекти у служби пољопривредног газдинства опорезовати не као грађевинско земљиште већ као пољопривредно земљиште.

Fakti.org

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*