Двери: Влади Србије интереси странаца важнији од радника Фијата

0

Ани Брнабић се не може веровати и прекид штрајка радника „Фијата“ у Крагујевцу је класичан пример политичке манипулације и утеривање страха радницимима, јер радници више раде, а мање зарађују, на држави сав терет, а странци се богате. Ово је још један доказ лобирања за интересе странаца са врха државе.
Република Србија, њена привреда и грађани неминовно ће се, у врло блиској будућности суочити са трагичним последицама наметнутих привредно-системских промена с почетка новог миленијума, незнања и погрешно вођене економске полтике претходних и актуелне власти.

Репрезентативни случај и оличење наопаке економске политике државе кроз „инвестирање у стране инвеститоре“ ових дана добија нову димензију кроз дешавања у ФЦА СРБИЈА д.о.о. Крагујевац. Иако држава годинама одбија да објави прецизне податке о улагањима и поједине делове уговора са Фиатом, доста података, који указују на оправдане мотиве запослених на штрајк у овом предузећу, могу се видети у финансијском извештају ове компаније.

Износимо само неке битне чињенице из којих се могу извести одређени закључци који ће свакако указати на грубе пропусте државе, њено подаништво према већинском страном инвеститору, али и замагљивање финансијских извештаја, исисавање капитала и добити, прекомерно задуживање ФЦА СРБИЈА д.о.о. код банака уз повећање обавеза према добављачима и експлоатацију запослених у том предузећу.

По подацима из финансијског извештаја ревизора ФЦА СРБИЈА д.о.о. Крагујевац за годину завршену 31. децембра 2016. године, објављених на сајту Агенције за привредне регистре, стоји да су: укупни приходи од продаје аутомобила смањени са 137.066.066.000,00 динара у 2015. години на 128.756.558.000,00 динара или за више од 8,3 милијарди динара. Ови подаци указују на пад тражње на тржиштима за моделом Фиата који се производи у Крагујевцу, што логиком инвеститора, неминовно упућује да је потребно смањење обима производње истог, а уз смањење обима производње и смањење броја радника (за око 300). У прилог овом закључку иде и став менаџмента Фиата у Торину да анализом тржишта Фиат треба у овом моменту да да акценат на производњу великих и луксузних модела аутомобила, али по свему судећи ту привилегију неће дати фабрици у Крагујевцу.

Да у пословању ФЦА СРБИЈА д.о.о. Крагујевац нешто не иде како ваља, а што указује да је проблем уочен и покушан да буде решен током 2016. године од стране државе Србије, али не и већинског акционара, јесте да су укупни приходи од премија, субвенција и дотација ФЦА СРБИЈА д.о.о. Крагујевац повећани су 2.493.288.000 динара у 2015. години на 3.781.091.000 динара у 2016. години. То значи да је ризик потенцијалних социјалних проблема насталих смањењем обима производње и губитком посла запослених пао или требао да буде спречен искључиво финансијским потстицајима мањинског акционара – државе Србије (док је пројектовани профит остао усмерен на већинског).

Податак из финансијског извештаја да су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2015. години износили 3.122.719.000 динара и да су смањени су у 2016. години на 2.786.758.000 динара или за близу 11%, упућује нас на закључак да је дошло или до смањења броја запослених, или до смањења њихових зарада, до ускраћивања неких од бенифиција или пак на реорганизацију унутар система на начин да је известан број радника уместо да ради само на свом радном месту, радио на неколико позиција у радном процесу истовремено у циљу уштеда послодавцу, а на терет додатног ангажовања запослених. Све изнето је у складу са дефиницијом стварања профита у неолибералном, свету великих мултинационалних компанија – сигуран део профита за компанију настаје стварањем вишка неплаћеног рада запослених и обесправљених.

Имајући пак у виду финансијске обавезе по кредитима и према добављачима ФЦА СРБИЈА д.о.о. Крагујевац у износу од 50.086.656.000 динара, њихову структуру и рочност доспећа, а са друге стране повећање расхода увезених делова и склопова долази се до закључка да у пословању овог предузећа има много нелогичности, који указују на законом забрањене радње, пре свега на феномен трансферних цена и нелегалног изношења добити и исисавања капитала из Србије.

На основу ове краће анализе стиче се утисак да Влада Републике Србије не зна шта се дешава у овом предузећу, иако је мањински акционар. Радници осећају да нешто није у реду, да више раде, мање зарађују и да су им ускраћена одређена права, али по свему судећи не разумеју финансијске малверзације, мотиве и логику дешавања у ФЦА СРБИЈА д.о.о. Крагујевац.

Уместо да преиспитају пословање ФЦА СРБИЈА д.о.о. Крагујевац, измере ефекте улагања огромних новчаних средстава пореских обвезника грађана Србије у исто, разоткрију и санкционишу незаконите радње, а пре свега стану у заштиту интереса државе и запослених државни органи, а пре свега Влада и њена премијерка оптужују раднике да су изманипулисани, да иза штрајка стоји лоша намера и политички интерес.

Госпођо Брнабић, иза оваквих дешавања и свих уочених негативних последица по државу Србију, њену привреду и грађане стоје интереси страних држава, мултинационалних компанија и лобиста страног интереса које управо Ви и Ваша влада предводите.

Dveri.rs

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*