Етничка дистанца

0

Резултати теренског („лицем у лице“) омнибус истраживања Демостата спроведеног у октобру 2016. године, на репрезентативном узорку од 1500 испитаника, показују да је заступљена знатна етничка дистанца према народима у окружењу.
На питање колико су народу којем ви припадате блиски народи у окружењу, сумарно гледано, 43% је одговорило да су ти народи удаљени, а 10% да су блиски. Готово половина испитаника (47%) има помешана виђења односа свог према другим народима у окружењу. Однос између броја испитаника који процењују удаљеност између народа којем припадају и народа у окружењу, наспрам оних који премећују односе блискости, износи 4:1.

Демостат

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*