Glavne stavke ukrajinskog tomosa: Potpuna kontrola Carigrada nad ukrajinskom crkvom!

0

Tekst tomosa koji je izdao patrijarh vaseljenski Vartolomej prilikom priznavanja ukrajinske crkve (na ukrajinskom jeziku) donosi takvo uređenje ove crkve po kojoj ona praktično nema nikakva samostalna ovlašćenja.

Ukrajinskoj crkvi Carigrad je „priznanjem“ zapravo nametnuo vazalnu ulogu. Ona nema pravo da poseduje eparhije, niti parohije van Ukrajine, koje će po svoj prilici pripasti isključivo u nadležnost Carigrada. To u prevodu znači da će svi Ukrajinci koji žive u Americi ili Evropi ili gde drugde u svetu pripadati direktno Carigradskoj patrijaršiji, što dalje znači da će se svi prihodi koje ostvare ove parohije i eparhije slivati u kasu Carigrada.

Crkvene sporove unutar ukrajinske crkve rešavaće Carigrad. Dakle ni sudska vlast, kao što je praksa u svim autokefalnim crkvama, neće pripadati pomesnoj ukrajinskoj crkvi.

1. Prvoslavna Ukrajinska crkva(PCU) neće imati zagranične eparhije i parohije.

2. Nadležnosti PCU ograničavaju se na prostor Ukrajine.

3. Sve ukrajinske eparhije i parohije van Ukrajine(u dijaspori) podčinjavaju se Carigradu.

4. Ustav PCU mora biti usklađen odlukama tomosa.

5. Carigrad će biti najviša instanca u rešavanju crkvenih sporova PCU.

6. PCU saglasno odredbama tomosa priznaje carigradskog patrijarha kao vrhovni autoritet.

7. PCU će miro primati od Carigrada kao znak duhovnog jedinstva sa Fanarom.

8. PCU je obavezna da učestvuje na svim sastancima koji se održavaju pod pokroviteljstvom carigrada i na kojima se odlučuje o važnim pitanjima crkvenog života.

9. Prilikom rešavanje kanonskih, dogmatskih i drugih važnih crkvenih pitanja, poglavar PCU je obavezan da se obrati Carigradskom patrijarhu.

10. Isključiva prava na stavropigiju i egzarhiju su po tomosu u nadležnosti Carigrada.

 

Patriot

POSTAVI ODGOVOR

*