Hrisovulja Imperatora Aleksija III Anđela o osnivanju manastira Hilandara

0

Osnivanje Hilandara i počeci njegovog života podudarali su se sa veoma povoljnim prilikama u odnosima Vizantije i Srbije, jer je veliki župan Stefan Nemanjić (1196-1228) bio zet vasilevsa Romeja Aleksija III Anđela (1195-1203). Osnivajući srpski manastir, Simeon i Sava su koristili pomenute povoljne okolnosti, računajući na naklonost i pomoć darežljive ruke cara Aleksija. Car Aleksije III je 1198. godine izdao hrisovulju kojim je osnivačima ustupio Hilandar da bi postao utočište za one sinove roda srpskog koji odaberu život monaha i isposnika. Hilandar ne treba da bude potčinjen ni protu Svete Gore, niti igumanu Vatopeda, već da živi „samostalno i samoupravno”. Spomenutim aktom, vasilevs Aleksije III Anđeo osigurao je poseban položaj srpskog Hilandara, kojeg je izuzeo ispod jurisdikcije svetogorskog prota i proglasio samostalnim manastirom.

Srpska istorija

POSTAVI ODGOVOR

*