Истраживање: Чак две трећине грађана забринуто због корупције у институцијама

0

Задовољство грађана радом институција на локалу опада, перцепција корупције расте, док најбоље мишљење влада о раду Агенције за реституцију, показало је истраживање о задовољству грађана радом локалних и државних институција.

Истраживање спроведено у оквиру пројекта новинске агенције Бета „Локални посматрачи“, показало је да је повећан број грађана који сматрају да корупција постоји у различитим институцијама на локалу у односу на претходну анализу из фебруара прошле године.

У новом истраживању које је спровела Нинамедија од 12. до 21. фебруара 2017. на 1.055 грађана, 70,4 одсто испитаника је рекло да постоји корупција у полицији у њиховој општини, док је годину дана раније то мислило 63,8 одсто.

Нешто више од две трећине испитаника (67,7 одсто) сматра да постоји корупција у судству, што је 3,7 процентних поена више него прошле године, док је проценат оних који мисле да у тужилаштву има корупције повећан за 4,2 процентна поена на 64,2 одсто.

Грађани сматрају да су представници локалних власти корумпиранији од представника јавних предузећа, пошто су степен корупције код представника локалних власти оценили са 3,63, а представнике јавних предузећа оценом 3,38 на скали од 1 до 5, где 5 означава присуство корупције у највећој мери.

И овде је забележено погоршање мада благо, пошто је 2016. корупција представника локалних власти оцењена са 3,23 а јавних предузећа са 3,35.

Примена закона у локалним институцијама оцењена је са 2,62 на скали од 1 до 5 при чему је 5 најбоља оцена, ефикасност институција са 2,57, трајање судских процеса је оцењено најнижом просечном оценом 2,30, а општа оцена рада институција је 2,61, док је годину дана раније износила 2,7, показало је истраживање.

Извршна директорка Нинамедија истраживања Јелена Јојкић рекла је за Бету да се свуда бележи „линеарни, систематски“ пад оцена у односу на прошлу годину, наводећи да су грађани на скали од 1 до 5 давали просечне оцене углавном лошије од 3, што се тумачи да је испод просека.

Она је рекла да нема јасног објашњења за такав тренд али да би се могао објаснити тиме да је прошлогодишње истраживање рађено у време непосредно пред расписивање ванредних парламентарних избора када су очекивања већа.

Изузетак представља Агенција за реституцију, где постоји благо побољшање перцепције, и чијим радом су грађани највише задовољни на локалном и на националном нивоу за разлику од Агенције за приватизацију коју су оценили као најмање ефикасну.

Према истраживању, приватизација на локалу је оцењена са 2,41, борба против корупције 2,44 и борба против организованог криминала оценом 2,45.

Мало више од једне трећине испитаника (35,4 одсто) сматра да државне институције сарађују, што представља пад у односу на 2016. када је тако мислило 39,4 одсто грађана, док 40,5 одсто испитаних грађана сматра да локална самоуправа не подстиче развој привреде у њиховом граду.

Више од половине грађана сматра да у институцијама на локалу нема дискриминације према осетљивим групама.

Према истраживању, 43 одсто испитаника сматра да ЕУ није ништа учинила за њихов град, 18 одсто да је ЕУ учинила нешто за град у ком живе, док 39 одсто није знало да одговори.

 

 

 

Бета

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*