Изреке пустињских отаца (XI)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

11. Брат упита аву Исаију о речима молитве из Јеванђеља:

– Шта значе речи „да се свети име твоје“?

Ава му одговори рекавши:

– Ово је за савршене, јер се име Божије не може освећивати у нама све док смо потчињенима страстима.

(11. Ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν ἀββᾶ Ἡσαίαν περὶ τοῦ λόγου τῆς προσευχῆς τοῦ Εὐαγγελίου· Τί ἐστι τὸ· «Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου«; Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Τοῦτο τῶν τελείων ἐστίν· ἀδύνατον γὰρ ἁγιασθῆναι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν κατακυριευομένοις ὑπὸ πάθους.)


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*