Изреке пустињских отаца (XIV)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

14. Ава Јосиф Тивејски је говорио да има троје ствари које су драгоцене пред Господом.

Прво, када човек у болести са благодарношћу прима искушења која долазе на њега.

Као друго, када у чистоти чини сва своја дела пред Господом и не мари за смртничке ствари.

И треће, када пребива у потчињености свом духовном оцу и одриче се свих властитих жеља.

(14. Εἶπεν ἀββᾶ Ἰωσὴφ ὁ Θηβαῖος ὅτι τρία πράγματά ἐστιν ἔντιμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· ὅταν ἄνθρωπος ἀσθενῇ καὶ προστίθενται αὐτῷ πειρασμοὶ καὶ μετ’ εὐχαριστίας προσδέχεται αὐτούς· τὸ δὲ δεύτερόν ἐστιν ὅταν τις ποιῇ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ καθαρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, μηδὲν ἔχοντα ἀνθρώπινον· τὸ δὲ τρίτον ὅταν τις ἐν ὑποταγῇ καθέζηται πατρὸς πνευματικοῦ καὶ πᾶσιν ἀποτάσσηται τοῖς ἰδίοις θελήμασιν.)


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*