Изреке пустињских отаца (XV)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

15. Приповедаше ава Касијан о извесном ави Јовану – монаху из општежића – како његово живљење беше велико.

Он исприча:

– Када се овај човек приближаваше смртном часу, те са радошћу и ведрином одлажаше ка Господу, браћа се сабраше око њега тражећи да им у наслеђе остави какву корисну реч спасења којом би могли напредовати ка савршенству у Христу. Али он уздахнувши рече: Никада нисам чинио сопствену вољу, нити сам икада подучавао друге оним стварима које не бих најпре сам извршио.

(15. Διηγήσατο ἀββᾶ Κασιανὸς περί τινος ἀββᾶ Ἰωάννου κοινοβιάρχου ὅτι μέγας ἦν τῷ βίῳ. Τοῦτον, φησί, τελευτᾶν μέλλοντα καὶ ἐκδημοῦντα ἱλαρῶς καὶ προθύμως πρὸς τὸν Θεὸν ἐκύκλωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἀξιοῦντες λόγον τινὰ σύντομον καὶ σωτήριον ἐν κλήρου τάξει καταλιπεῖν αὐτοῖς, δι’ οὗ δυνήσονται ἐπιβῆναι τῆς ἐν Χριστῷ τελειότητος. Ὁ δὲ στενάξας φησί· Οὐδέποτε ἐποίησα τὸ ἴδιον θέλημα, οὐδέ τινα ἐδίδαξα ὅπερ πρότερον οὐκ ἐποίησα ἐγώ.)


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*