Изреке пустињских отаца (XVI)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

16. Брат упита аву Макарија Великог о савршенству. А старац му одговори рекавши:

– Ако човек не стекне велико смирење у своме срцу и телу, и не мери себе самог у ниједној од ствари, већ се са смирењем смести испод сваке творевине, те не осуђује никог осим себе самог, ако подноси увреду, истребљује из свог срца свако зло, присиљава себе да буде дуготрпељив, благотворан, братољубив, целомудрен и уздржљив – јер је писано: Царство небеско с напором се осваја и подвижници га задобијају (Мт. 11,12) – да очима гледа само на исправне ствари, чува језик свој и удаљава се од свих испразних оговарања која уништавају душу, имајући правду увек при руци, чистоту срца према Богу и беспрекорно тело; ако дакле човек нема сећање на смрт сваког дана пред својим очима, и не удаљава од себе духовни гнев, пороке, тварне ствари, плотска задовољства, ђавола и сва дела његова – већ се чврсто преда свемоћном Богу и свим делима и заповестима Његовим, те у свакој прилици, ствари и делу непрестано бива близу Бога – не може бити савршен.

(16. Ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν ἀββᾶ Μακάριον τὸν μέγαν περὶ τελειότητος. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ γέρων εἶπεν· Ἐὰν μὴ κτήσηται ἄνθρωπος ταπείνωσιν μεγάλην ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σώματι, καὶ τὸ μὴ μετρεῖν ἑαυτὸν ἐν μηδενὶ πράγματι ἀλλὰ μᾶλλον τιθέναι ἑαυτὸν ἐν ταπεινώσει ὑποκάτω πάσης κτίσεως, καὶ τὸ μὴ κρίνειν ὅλως τινὰ εἰ μὴ ἑαυτὸν μόνον, καὶ τὸ ὑποφέρειν ὕβριν, καὶ τὸ ἀπορρίπτειν ἀπὸ τῆς καρδίας πᾶσαν κακίαν, καὶ τὸ βιάζεσθαι ἑαυτὸν εἶναι μακρόθυμον, χρηστόν, φιλάδελφον, σώφρονα, ἐγκρατῆ – γέγραπται γάρ· «Βιαστῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν «· καὶ τὰ ὀρθὰ βλέπειν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ φυλακὴν ἔχειν τῆς γλώσσης καὶ ἀποστροφὴν πάσης ἀκοῆς ματαίας καὶ ψυχοφθόρου καὶ τὴν τῶν χειρῶν δικαιοσύνην καὶ τὸ τῆς καρδίας καθαρὸν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸ τοῦ σώματος ἄσπιλον, καὶ τὸ ἔχειν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου πρὸ ὀφθαλμῶν καθημέραν, καὶ ἀποταγὴν τῆς κατὰ πνεῦμα ὀργῆς καὶ κακίας, καὶ ἀποταγὴν τῆς ὕλης καὶ τῶν κατὰ σάρκα ἡδονῶν, καὶ ἀποταγὴν τῷ διαβόλῳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, συνταγὴν δὲ βεβαίαν τῷ παμβασιλεῖ Θεῷ καὶ πάσαις ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀδιαλείπτως ἐν παντὶ καιρῷ καὶ ἐν παντὶ πράγματι καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ παρεδρεύειν Θεῷ, οὐ δύναται τέλειος εἶναι.)


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*