Изреке пустињских отаца (XXXV)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

35. Брат упита неког од отаца:

– Шта је живот?

А овај одговори рекавши:

– Имати истинита уста, освећено тело, чисто срце, помисли које не скитају по свету, те псалмопојати са покајањем, живети у тиховању и немати у мислима ништа друго осим чекања Господа.

(35. Ἀδελφὸς ἠρώτησέ τινα τῶν πατέρων· Τί ἐστιν ἡ ζωή; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Στόμα ἀληθινόν, σῶμα ἅγιον, καρδία καθαρά, τοὺς λογισμοὺς μὴ ἔχειν ῥεμβομένους εἰς τὸν κόσμον, ψαλμῳδία μετὰ κατανύξεως, ἐν ἡσυχίᾳ διάγειν καὶ μηδὲν ἄλλο ἐννοεῖν ἢ τὴν προσδοκίαν τοῦ Κυρίου.)


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*