Изреке пустињских отаца (XXXVI)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

36. Рече старац:

– Подучавајмо се кротости, подношењу, дуготрпљењу и љубави, јер у овоме је суштина монаха.

(36. Εἶπε γέρων· Μελετήσωμεν τὴν πραότητα καὶ τὴν ἀνεξικακίαν καὶ τὴν μακροθυμίαν καὶ τὴν ἀγάπην· ἐν τούτοις γὰρ ὁ μοναχός.)

37. Он опет рече:

– Бити хришћанин значи подражавати Христа.

(37. Εἶπε πάλιν· Ὅρος χριστιανοῦ μίμησις Χριστοῦ.)

КРАЈ ПРВЕ КЊИГЕ


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*