Japanski car hoće da abdicira! Prvi put posle dva veka ta situacija u Japanu!

0

Japanski car Akihito u video obraćanju narodu danas je nagovestio da želi da se povuče sa prestola. To je istorijski presedan, jer u Japanu u poslednja dva veka nijedan car nije abdicirao.

Japanski car Akihito u vanrednom video obraćanju naciji danas je izrazio zabrinutost u vezi sa svojom sposobnošću da nastavi s efikasnim obavljanjem dužnosti simbola nacije.

Car Akihito u iskrenom obraćanju nacrodu, koje su prenosili svi važniji televizijski kanali, rekao je da je pre nekoliko godina, nakon teške operacije, osetio da gubi snagu, te da je tada počeo da razmišlja šta bi za državu, narod i njegove naslednike značilo dalje pogoršanje njegovog stanja.

Car Akihito otvoreno je izjavio da se brine da usled dalje fizičkog opadanja neće moći da dobro izvršava svoje dužnosti kao simbola nacije, među koje i spadaju i duga putovanja. On je i dodao da bi njegova eventualna smrt za vreme vladavine povukla za sobom niz ceremonija u trajanju od godinu dana, što bi za pleća njegovih naslednika, naročito starijeg sina Naruhita, bio veliki teret koji bi oni morali da obavljaju skupa sa ceremonijama stupanja na presto i drugim državničkim obavezama.

Car Akihito time je praktično stavio na znanje japanskom narodu da želi da se povuče sa prestola i ustupi ga svom sinu Naruhitu.

Prošlog meseca celu Zemljinu kuglu iznenada je obišla vest da je car Akihito u nezvaničnom razgovoru sa službenicima dvora izrazio želju da abdicira i svoje dužnosti prepusti nasledniku.

Tu vest, međutim, brzo je demantovala Dvorska agencija, zadužena za vođenje protokola i poslova u vezi carske porodice. Zbog toga, u Japanu je izvesno vreme vladala konfuzija u vezi toga da li je ta vest, koja je, smatra se, došla iz vladinih izvora verodostojna ili ne.

Ubrzo, međutim, u debatama u japanskim medijima počela je da dominira mišljenje da je želja cara da abdicira iskrena i da je on već i ranije indirektno saopštio u svojim susretima s medijima, a da je razlog zašto je Carska agencija tu vest demantovala bilo to što je htela da zaštiti cara Akihita od kritika. Naime, za abdikaciju bi bila potrebna promena zakonske regulative, koja trenutno ne predviđa mogućnost da se car za života povuče sa prestola i u tom smislu, otvorena izjava o želji za abdikacijom mogla je biti protumačena kao mešanje cara u domen politike i delovanja parlamenta, a japanski car, kao simbolična figura koja ujedinjuje naciju, nema ingerencije za vođenje politike i pravo da utiče na zakonodavstvo.

Zato je i u današnjem obraćanju naciji car Akihito izbegao korišćenje rači poput „abdikacija“ ili „napuštanje prestola“.

Najnovija istraživanja javnog mnenja pokazuju da je 84 odsto japanskih građanja spremno da podrži odluku cara Akihita, šta god on učinio.

Car Akihito je i u nekoliko svojih ranijih redovnih obraćanja medijima, naročito, povodom svojih rođendana, skromno i iskreno je govorio o svojim zdravstvenim problemima i tome da je zbog starosti počeo da pravi greške u vršenju ceremonijalnih dužnosti, te izrazio mišljenje da bi bilo dobro da dužnosti koje obavlja budu prepuštene mlađim generacijama.

Car Akihito je 2003. godine operisan od raka prostate, a 2012. mu je urađen bajpas na srčanoj aorti, ali uprkos tome nastavio da savesno i vredno obavlja svoje dužnosti.

U njih spadaju susreti sa stranim državnicima u poseti Japanu, prijem akreditiva stranih ambasadora, obilazak područja nastradalih u prirodnim nesrećama, te posete mestima u inostranstvu na kojima su život izgubili japanski vojnici.

Neki od japanskih medijskih poslenika čak iznose mišljenje da je razlog za demanti

Ako bi se car Akihito povukao s prestola, to bi bio istorijski događaj, budući da nijedan japanski monarh nije abdicirao u poslednja dva veka.

Pravna regulativa koja se odnosi na položaj cara do sada je isključivala mogućnost abdikacije za života monarha, zbog eventualnih društvenih nemira ili sukoba u vezi nasleđivanja.

Car Akihito stupio je na presto početkom 1989. godine nakon smrt svog oca Hirohita, koji je vladao pune 62 godine i u vreme pred i tokom trajanja Drugog svetskog rata bio obožavan kao božanstvo čiji je predak Boginja Sunca.

RTS

POSTAVI ODGOVOR

*