Како је код Срба испраћен настанак фотографије 1839. године

1

Прву  трајну  слику  коју  можемо  сматрати  фотографијом  израдио  је француски изумитељ и фотограф Нијепс (Joseph Nicephore Niepce 1765-1833) 1826. године и назвао је хелиогравура. Била је то слика на металној плочи снимљена у “камери обскури”.

Описана у старом веку од Аристотела, камера опскура је, нарочито од времена ренесансе, служила сликарима и архитектима као помоћно средство у преношењу цртежа из природе. Пионири фотографије су познавали принципе преношења светлосног одраза из природе на одређену подлогу, али је сваки на свој начин настојао да тај светлосни одраз фиксира и сачува заувек.

Недуго након настанка прве фотографије започела је Нијепсова сарадња са Лујем Дагером (Louis Jacques Mande Daguerre), чији је резултат  фотографија  названа  дагеротипија  1839.  године.

Луј Дагер, Темпле булевар – прва фотографија на којој је усликан човек

Француска  академија наука је већ исте године (19. августа) признала Дагеру ауторско право за проналазак фотографије, а француска влада је откупила тај проналазак и поклонила га човечанству.

Луј Дагер

Дагер је био познат српској јавности и пре него што је представљен његов најзначајнији проналазак – дагеротипија. Сербске народне новине из Пеште су донеле вест о томе да су изгореле његова славна диорама, затим уметничка збирка и “четрдесет рисованија која је он средством свог изображенија светлошћу сунца свршио “. Тих “четрдесет рисованија” биле су, заправо дагеротипије, о којима ће српска штампа месец дана касније детаљно обавештавати као о новом и великом открићу.

Новине србске, које су тада излазиле у Крагујевцу, преузеле су поменуту вест из пештанских новина, и читаоцима у Србији објасниле да је “прекрасна диорама” заправо “художествено, очима кроз увеличавателна стакла, представљение предела каковог или вароши онако, као што би човек пред собом у самом естетсву гледао.”

Српска новина или Магазин за художество, књижество и моду, 01. јануар 1839.

Јасно је да диорама или “магическа представлена”, како их Новине србске још називају, није била потпуно разумљива писцу ове кратке вести, па вероватно ни читаоцу, али вест је објављена, јер је укусу тадашње публике и у Србији било занимљиво све оно што се односило на позитивистичку тачност и прецизност у приказивању света.

Прве вести у Србији о проналаску дагеротипије саопштио је 5. априла 1839. године лист Магазин за художество, књижество и моду, (број 28), што значи скоро пет месеци пре званичног објављивања изума фотографије.

Убрзо након обелодањивања проналаска фотографије, 19. августа 1839. у Паризу, ова делатност се појавила у аустроугарским и јужнословенским земљама, па и у Кнежевини Србији.

Извори:
Зорица Нетај, Почеци фотографије 1839-1900;
Миланка Тодић, Фотографија и слика; Цицеро, Београд, 2001
Фото музеј

1 КОМЕНТАР

  1. Један од првих фотографа у Европи био је и наш Анастас Јовановић који је, између осталог, урадио фотографије многих знаменитих личности српске историје: кнеза Михаила, кнегиње Јулије, Милице Стојадиновић-Српкиње, кнеза Данила, војводе Книћанина, Томе Вучића Перишића, Вука Караџића, Бранка Радичевића, Његоша, кнеза Александра, кнегиње Персиде, Јеврема Ненадовића, Љубомира Ненадовића и др. Дуго се претпостављало да је он урадио и фотографију Хајдук Вељка Петровића, међутим то је свакако било немогуће из два разлога: први је тај, што је Хајдук Вељко је погинуо 1813, четири године пре Анастасевог рођења, а други, што фотографија није ни постојала за живота Хајдук Вељковог. Анастас Јовановић је, додуше, ту фотографију потписао са „Млад човек са токама – Хајдук Вељко Петровић“, због наводне велике физичке сличности фотографисаног (по свој прилици се ради о Петру Вукотићу, каснијем тасту кнеза Николе, који је 1851. године био у Његошевој пратњи у Бечу, а те године је Анастас урадио и Његошеву фотографију) са Хајдук Вељком, како су му сведочили они који су имали прилике да виде Хајдук Вељка а те 1851. године још били у животу (вероватно је ту први био Вук Караџић, бивши Вељков писар, друг и побратим). Анастас Јовановић је оставио иза себе и друге фотографије, нпр. турског гарнизона на Калемегдану. Тако су и Срби били међу пионирима фотографије у Европи, а пре других балканских народа.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*