Kako je oboren F-117: „Nevidljivi” u raketnoj zamci PVO

Iz pravca Avale, na prozračnom noćnom nebu među zvezdama, pojavila se silueta aviona na koji je ubrzo ispaljeno više raketa. – Iskustvo komandanta sektora „Sever”, odlučne protivvazdušne odbrane Beograda

0

Penzionisani pukovnik Zlatko Stojković u vreme NATO agresije bio je komandant 401. artiljerijsko-raketne brigade PVO zadužene, zajedno sa drugim jedinicima, za odbranu Beograda. Po funkciji je bio i komandant sektora „Sever” u sistemu protivvazdušne odbrane prestonice, bio je učesnik i svedok dejstva jedinica PVO u večernjim satima 27. marta 1999. kada je oboren američki „nevidljivi” avion F-117A. „Politika” prenosi njegovo viđenje ovog događaja, jednog od najvažnijih u novijoj vojnoj istoriji Srbije.pukovnik-zlatko-stojkovicU više navrata sredstva javnog informisanja pisala su o obaranju „nevidljivog” F-117A u vreme agresije na SRJ. Uočivši brojne nedostatke opisa tog događaja od strane dosadašnjih autora kao komandant sektora u kojem je isti oboren, sa dužnosti na kojoj sam se tada nalazio kao najodgovorniji za taj sektor, želim da prikažem ceo tok borbene operacije obaranja.

Dosadašnja pisanja i komentari o obaranju tog aviona su iz ugla viđenja uskog kruga aktera svedenih na nivo Trećeg diviziona PVO koji je bio samo deo velikog sistema učesnika pri obaranju ovog aviona. Člankom za „Politiku” želim da doprinesem potpunom razjašnjenju ovog herojskog poduhvata, zarad sagledavanja celokupnog sistema i načina njegovog funkcionisanja.

Ovaj događaj je do sada prikazivan od strane onih koji su videli sebe i uže okruženje do nivoa diviziona, ništa šire, više i dublje. Ceo poduhvat je bio sastavni deo velikog sistema protivvazdušne odbrane (PVO) razvijenog oko Beograda, ali i na čitavoj teritoriji tadašnje SRJ.

Celokupna slika obaranja „nevidljivog” kao i svih događaja u zoni moje odgovornosti kao komandanta sektora „Sever” (u granicama, levo reka Sava, a desna granica reka Dunav, a po dubini Beograd – selo Ašanja, Inđija u južnom Sremu i Starčevo u južnom Banatu) opisana je u knjizi „Rat nevidljivih – vreme za istinu” koju sam pripremio.stealth-22aug-1Pri obaranju F-117A učestvovalo je više jedinica PVO, ranga diviziona i viših iz sektora „Sever” i deo jedinica iz sektora „Jug” čiji je komandant bio pukovnik Milovan Lešanović, kao i celokupan sistem Vazdušnog osmatranja i javljanja VOJ tadašnje SRJ.

Te noći 27. marta 1999. godine, sa prvim padom mraka, na isturenu osmatračnicu komandanta sektora „Sever” izašao sam sa načelnikom PVO Prve armije pukovnikom Ljubomirom Tomićem, koji je poginuo već sledeće noći prilikom dejstava avijacije NATO-a na Topčideru. Zajedno sa vozačem koji nas je dovezao, bili smo svedoci svih događaja koji su se dešavali te noći, i to na osnovu vizuelnog osmatranja sa mesta koje je obezbeđivalo vidljivost celog sektora „Sever” i delimično sektora „Jug”, elektronsko praćenje i izveštaje potčinjenih.

Bila je to mirna i tiha noć puna zvezda. Ceo prostor sektora se video kao na dlanu. Na osnovu stanja na nebu i zemlji ništa nije nagoveštavalo iznenađenja.

Posle 20 časova iz velike grupe, od strane VOJ najavljenih, aviona alijanse koji su ušli u Banat, iz pravca Avale ka zapadu, izdvaja se među treperavim zvezdama i naslućuje na prozračnom nebu silueta aviona. Bešumno leti na visini između 4.000 i 5.000 metara.

Ubrzo u pravcu uočene siluete poleće raketa S-1M iz diviziona PVO sektora „Jug”. Zbog velike kose daljine ne dostiže cilj, već završava kao kosi hitac daleko od aviona koji je zamakao u pravcu zapada na svom kursu leta.

Odmah za njom u pravcu iste siluete je lansirana druga raketa S-2M iz sektora „Sever” iz diviziona PVO čiji je komandant bio potpukovnik Dragan Stojanović. Lansirana raketa dobija zahvat na prethodno lansiranu S-1M i ista završava ispod „nevidljivog” na kosoj daljini većoj od granice ubojnog dejstva. „Nevidljivi” nastavlja let kao da se ništa nije dogodilo ne menjajući kurs ni visinu.

Oko pola minuta kasnije lansirana je još jedna raketa S-2M iz sektora „Sever” iz diviziona PVO pod komandom potpukovnika Saše Đorđevića. Raketu je lansirao jedan poručnik, komandir raketne baterije iz istog diviziona. Raketa dobija zahvat na „nevidljivi” i aktivira se na krajnjoj daljini dejstva ispod samog aviona.

Tog momenta pilot „nevidljivog” uočava prvi put opasnost. Prelazi u protivraketni manevar, menja kurs i počinje naglo da povećava visinu ulazeći u tamni oblak iznad sebe. Pri tom manevru odbacuje ubojna sredstva. U tamnom oblaku se naziru i infracrveni mamci koje izbacuje zbog sopstvene zaštite. Ušavši u oblak, avion se više nije primećivao vizuelno.

Nastalu tamu nakon kraće pauze razbija vatreni mlaz tek lansirane rakete iz sektora „Sever” Trećeg diviziona PVO komandanta tada potpukovnika Zoltana Danija.pukovnik-zoltan-dani-f-117-foto-marko-todorovic013Za ispaljenom raketom nakon nekoliko sekundi automatski poleće i druga raketa iz istog diviziona PVO. Za to vreme prva raketa dobija zahvat na „nevidljivi” koji je još uvek povećavao visinu sakriven u tamnom oblaku. Druga lansirana raketa na nekih 800 metara iznad zemlje počinje da gubi visinu i završava kao kosi hitac u pravcu Sremskih Mihaljevaca.

Prva raketa ulazi u oblak, sustiže „nevidljivog” i pogađa direktnim pogotkom.

Jaka eksplozija formira vatrenu loptu u oblaku koja počinje da gubi visinu, izlazi iz oblaka i nastavlja pad kao horizontalni hitac u pravcu Sremske Mitrovice.

Na vatrenu loptu dobija zahvat i raketa „šilo” iz sektora „Sever”, strelac Petko Marić iz diviziona PVO, komandanta majora Radomira Šarca. Nakon lansiranja ista pogađa vatrenu loptu koja nastavlja pad i završava u selu Buđanovci, južno od Rume.

U jutarnjoj izmaglici sa vozačem došao sam na polje u Buđanovcima do oborenog F-117A koji su u tom času utovarivali na prikolicu radi odnošenja. Na krilima aviona uočljive su brojne pravilno oblikovane rupe, što ukazuje i na pogotke pored pogodaka raketama.oboren-stelt-avionOdmah nakon pada ovog aviona vazdušni prostor SRJ napušta celokupna avijacija NATO-a, a nebo ostaje čisto bez aviona. Avijacija agresora je najkraćim putem izašla van granica SRJ.

Ovo je celovita slika toka događaja obaranja „nevidljivog”. Takva dejstva su bila svakodnevna, u kojima je učestvovalo više jedinica PVO i sistema VOJ, kako u navedenim sektorima tako i širom Srbije, a posebno na Kosovu i Metohiji.

Inače, dejstva su izvođena pretežno noću kada je aktivnost avijacije NATO snaga bila najveća. Većina aktera ovih događaja je u penziji, a nekoliko njih je poginulo ili umrlo u međuvremenu.z-petrovic-nato-bombardovanje-9Ovim člankom želim da se sagleda potpuna slika tadašnje odbrane od alijanse, pred kojom naša vojska nije zadrhtala nijednog momenta, a posebno pripadnici PVO, snaga VOJ i Ratnog vazduhoplovstva čije iskustvo treba da služi za nauk budućim generacijama.

Zlatko STOJKOVIĆ, POLITIKA

POSTAVI ODGOVOR

*