Karejski tipik Svetog Save

0

Ovo je najstariji srpski dokument koji se čuva u manastiru Hilandaru. U pitanju je Karejski tipik Svetog Save iz 1199. godine sa njegovim originalnim potpisom i pečatom.

Karejski tipik određuje kako srpski monah treba da živi u isposnici i ta se pravila dan danas poštuju i primenjuju.

Pisan je na pergamentu, u obliku svitka, ukupne dužine 74 cm. Pečat Svetog Save na njemu je od tamno-zelenog voska, nepravilnog kružnog oblika, prečnika između 39 i 43mm.

Srpska istorija

POSTAVI ODGOVOR

*