Koliki je broj Albanaca na jugu Srbije?

0

Kada sam upisivao prvi razred osnovne škole, pre 41 godine, nisam znao da sam jedan od milion koji se nalazi u sistemu osnovnog obrazovanja. U tadašnjem Svetozarevu bio sam jedan od 7.341 učenika osnovnih škola. Tada je u Medveđi bilo 2.680 osnovaca, u Bujanovcu 7.998 a u Preševu 6.409.

Sada kada dete upisuje osnovnu školu (2018/2019) ono je jedno od 0,5 miliona (543 hiljada u 2016/2017). U Jagodini je broj upisane dece u poslednju školsku godini bio 5.353, u Preševu 2.393, Bujanovcu 3.215 a u Medveđi 521.

Broj dece koja idu u osnovne škole poslužio mi je da grubo procenim broj Albanaca u ove tri opštine. Tačnije, pad tog broja. Problem je činjenica da u ovim opštinama ne žive samo Albanci, već i Srbi i Romi koji se takođe iz njih iseljavaju.

Medveđa je oduvek (od 1878) imala srpsku etničku većinu, dok je Bujanovac imao relativnu većinu Srba i Roma, dok je Preševo izrazito albanska sredina sa nekoliko srpskih (ostarelih i napuštenih) naselja sa istočne strane autoputa.

Sa priloženog grafikona se može videti stabilan broj školske dece u Preševu sve do 2005 godine, dok je Bujanovac, kao i Medveđa imao pad do 1990, zatim blagi oporavak i gotovo identičan pad nakon 2005 (malo blaži jer ima i Srba i Roma u njemu).

Broj Albanaca u ove tri opštine bio je 68.412 na popisu iz 1991 i on je smanjen na 57.595 prilikom popisa 2002. Na popisu iz 2011. pristalo je da bude popisano (a možda i nije) 1.187 Albanaca. Dakle, pad je postojao nakon 1991. Odlazak u Nemačku i druge zemlje EU i traženje političkog azila do pre desetak godina je proces koji je počeo mnogo ranije od masovne migracije Albanaca sa Kosova i Metohije.

U odnosu na 2005. u poslednjoj školskoj godini broj osnovaca smanjen je za 47,6% u Bujanovcu i za 53,8% u Preševu. To nas dovodi do grube procene da je u ove tri opštine ostalo malo manje od 30.000 Albanaca. Koliko manje zahteva preciznije popisivanje od ovog korišćenja podataka o deci u osnovnim školama.

Šaip Kamberi, predsednik opštine Bujanovac bio je u američkom kongresu da objasni ciljeve Albanaca sa juga Srbije (link). Ako ostavimo po strani veleizdaju zbog koje bi trebao de se preseli u adekvatnu instituciju ostaje pitanje koga je u toj Americi zastupao?

Izvor: Makroekonomija

POSTAVI ODGOVOR

*