Kostić kupuje Alfa banku!

0

AIK banka planira preuzimanje konkurentske kuće s grčkim kapitalom. AIK ovim potezom postaje četvrta banka u Srbiji sa udelom od 8,4 odsto tržišta

AIK banka kupuje Alfa banku u Srbiji! Konačnu odluku doneće Skupština akcionara AIK banke, na sednici zakazanoj za 2. septembar ove godine, gde je poslednja tačka dnevnog reda upravo „odluka o sticanju podređenog društva banke“, saznaju „Novosti“. Skupština akcionara treba da odobri ulaganje AIK banke u kupovinu do 100 odsto akcija Alfa banke Srbija.

– Posle pažljive procene potencijala koje pruža domaće tržište, rukovodstvo AIK banke smatra da je opravdano očekivati ubrzanje daljeg rasta u poslovanju banke kroz akviziciju domaće banke koja ima 2,5 odsto tržišnog učešća prema ukupnoj aktivi. Takva akvizicija može da doprinese pozicioniranju AIK banke među četiri banke na domaćem tržištu sa 8,4 odsto tržišnog učešća – ističe se u obrazloženju predložene odluke koju će u septembru razmatrati Skupština AIK banke.

Kako se navodi, u uslovima očekivanog jačanja srpske privrede i rastom u bankarskom sektoru, AIK banka bi sa većim tržišnim učešćem osetila veću korist od ekonomskog rasta.

– Konkretne koristi od pripajanja ove banke očekuju se u svim poslovnim segmentima, prvenstveno u značajnom smanjenju troškova kroz migraciju usluga, optimizaciju poslovnog prostora, kao i smanjene troškove režije – ističe se u predlogu odluke.

„MK grupa“ u vlasništvu Miodraga Kostića je značajnije vlasništvo nad AIK bankom stekla početkom 2014. godine. Potom je usledilo ukrupnjavanje vlasništva kroz javne ponude za preuzimanje, da bi, na kraju, prošlog meseca, objavljena odluka i o prinudnom otkupu, kada su firme u okviru „MK grupe“ premašile 90 odsto udela u vlasništvu AIK banke.

AIK banka je, prema završnim računima za 2015. godinu, po ukupnoj bilansnoj aktivi, rangirana na šestom mestu, dok je Alfa, po istom kriterijumu, na 14. mestu, od ukupno 30 banaka koliko ih posluje na tržištu Srbije. Dok je AIK prošlu godinu okončao sa 3,4 milijarde dinara neto dobiti, Alfa banka je upisala gubitak nešto manji od milijarde (953,6 miliona dinara). Ovim pripajanjem AIK banka će značajno uvećati i broj svojih prodajnih mesta. Uz svojih 20 filijala i 35 ekspozitura, u vlasništvu će imati i 76 filijala Alfa banke i poslovne prostorije u centru beogradske Ulice kralja Milana.
ZADOVOLJNI GORENJSKOM

AIK banka, sa stanjem na dan 30. jun, ima adekvatnost kapitala od 34,49 odsto, što je 2,89 odsto više u odnosu na 31. mart ove godine. Strateško opredeljenje daljeg rasta AIK banke je jačanje tržišne pozicije na domaćem tržištu i u regionu, akvizicijama banaka koje imaju stabilno tržišno učešće, što je pokazala ozbiljnim pristupom aktivnostima na sticanju Gorenjske banke iz Kranja kao podređenog društva, jer je dobila potrebnu saglasnost Narodne banke Srbije, a trenutno je u postupku dobijanja saglasnosti Banke Slovenije za sticanje maksimalnog učešća od 100 odsto – navodi se u obrazloženju predloga odluke AIK banke o sticanju podređenog društva, odnosno Alfa banke.

Novosti

POSTAVI ODGOVOR

*