КРИК: Ђилас је злоупотребио личне податке чланова Демократске странке!

0

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 2.6.2014
Предмет: Неовлашћено чување и обрада личних података чланова странке

У фебруару 2014. грађани су се обратили канцеларији Повереника жалећи се да су поштом добили допис Драгана Ђиласа, тада кандидата за градоначелника Београда, у којем их подсећа на новчану помоћ коју је Град Београд исплаћивао пензионерима и позива их да размисле за кога ће гласати. Из дописа је јасно да је Ђилас имао сазнања о личним подацима особа којима се обраћа – да су пензионери и да примају помоћ. Kанцеларија Повереника реаговала је на пријаве грађана и у априлу те године извршила надзор над радом Демократске Странке, чији је Ђилас био кандидат за градоначелника и председник. Утврђено је да странка у својим базама чува и обрађује личне податке својих чланова: матични број, датум рођења, адресу становања, број личне карте, број телефона, мејл адреса, радни статус, податак о стручној спреми, радном месту, брачном стању и слави коју славе. Приликом контроле, представник ДС-а који руководи овим подацима се правдао тиме да су чланови странке дали сагласност за употребу ових података када су попуњавали приступницу странци. Признао је и да је странка послала 157 хиљада писама особама старијим од шездесет година. Увидом у приступницу странке, међутим, службеници канцеларије Поверника нису пронашли да је странка тражила сагласност. Због тога је канцеларија Повереника покренула прекршајни поступак против ДС-а и Ђиласа као одговорног лица. Странку је Прекршајни суд казнио са 55.000 динара, а Ђиласа са 10.000 динара у јуну 2015. Повереник је изрекао јавно упозорење тражећи да га ДС обавести о мерама које је предузео да заустави неовлашћену обраду података. Странка је послала допис Поверенику у којем су описали предузете мере, укључујући и измену садржаја приступнице коју грађани попуњавају при учлањењу у странку. ДС, међутим, није платио казну већ је Прекршајни суд извршио наплату са њиховог рачуна.

KРИK

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*