KRIK: Đilas je zloupotrebio lične podatke članova Demokratske stranke!

0

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 2.6.2014
Predmet: Neovlašćeno čuvanje i obrada ličnih podataka članova stranke

U februaru 2014. građani su se obratili kancelariji Poverenika žaleći se da su poštom dobili dopis Dragana Đilasa, tada kandidata za gradonačelnika Beograda, u kojem ih podseća na novčanu pomoć koju je Grad Beograd isplaćivao penzionerima i poziva ih da razmisle za koga će glasati. Iz dopisa je jasno da je Đilas imao saznanja o ličnim podacima osoba kojima se obraća – da su penzioneri i da primaju pomoć. Kancelarija Poverenika reagovala je na prijave građana i u aprilu te godine izvršila nadzor nad radom Demokratske Stranke, čiji je Đilas bio kandidat za gradonačelnika i predsednik. Utvrđeno je da stranka u svojim bazama čuva i obrađuje lične podatke svojih članova: matični broj, datum rođenja, adresu stanovanja, broj lične karte, broj telefona, mejl adresa, radni status, podatak o stručnoj spremi, radnom mestu, bračnom stanju i slavi koju slave. Prilikom kontrole, predstavnik DS-a koji rukovodi ovim podacima se pravdao time da su članovi stranke dali saglasnost za upotrebu ovih podataka kada su popunjavali pristupnicu stranci. Priznao je i da je stranka poslala 157 hiljada pisama osobama starijim od šezdeset godina. Uvidom u pristupnicu stranke, međutim, službenici kancelarije Povernika nisu pronašli da je stranka tražila saglasnost. Zbog toga je kancelarija Poverenika pokrenula prekršajni postupak protiv DS-a i Đilasa kao odgovornog lica. Stranku je Prekršajni sud kaznio sa 55.000 dinara, a Đilasa sa 10.000 dinara u junu 2015. Poverenik je izrekao javno upozorenje tražeći da ga DS obavesti o merama koje je preduzeo da zaustavi neovlašćenu obradu podataka. Stranka je poslala dopis Povereniku u kojem su opisali preduzete mere, uključujući i izmenu sadržaja pristupnice koju građani popunjavaju pri učlanjenju u stranku. DS, međutim, nije platio kaznu već je Prekršajni sud izvršio naplatu sa njihovog računa.

KRIK

POSTAVI ODGOVOR

*