Кршење закона од стране Председника Вишег суда у Београду

0

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у поступку по жалби коју је изјавио портал ИНФО 24 из Београда, против решења Вишег суда у Београду ИИ Су бр.17а/16-123 од 18.10.2016 године донео је решење број 07-00-03975/2015-03 којим се поништава решење Вишег суда у Београду ИИ Су бр.17а/16-123.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, решењем број 07-00-03975/2015-03 од 06.12.2016. године наложио је Вишем суду у Београду да порталу ИНФО 24 из Београда, у року од седам дана достави информације о томе да ли је судија Вишег суда у Београду Зорана Трајковић у предметима у којима је поступала током претходних година, упутила захтев Министарству унутрашњих послова РС, Управи за управне послове да од сваког окривљеног/окривљених у тим поступцима у смислу члана 37. ст 1. тачка 4. Закона о путним исправама („Службени гласник РС”, бр. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 79/2010 и 62/2014) одузме путне исправе, као и да им у смислу члана 19а Закона о личној карти („Службени гласник РС”, бр. 62/2006 и 36/2011), забрани коришћење личне карте као путне исправе, у којој фази поступка је то учинила као и да се доставе, уколико су такви захтеви упућени Министарству, копије истих.

Рок за доставу документације је истекао, а Виши суд у Београду није поступио по налогу Повереника чиме председник Вишег суда у Београду Александар Степановић свесно крши Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Председник Вишег суда у Београду судија Александар Степановић на овај начин прикрива откривање могућег кривичног дела почињеног од стране судије Вишег суда у Београду Зоране Трајковић.

Судија Зорана Трајковић је у предмету који се води пред Вишим судом у Београду – Посебно одељење К.По1 64/13 у својству председника већа упутила захтев Министарству унутрашњих послова РС, Управи за управне послове да од свих окривљених (17 окривљених) у смислу члана 37. ст 1. тачка 4. Закона о путним исправама одузме путне исправе, као и да им у смислу члана 19а Закона о личној карти, забрани коришћење личне карте као путне исправе и на тај начин условила ограничење једног од основних људских права – права на слободу кретања које гарантује чл. 39. Устава Републике Србије. Судија Зорана Трајковић је то учинила након више од три године од почетка овог поступка притом знајући да ниједан окривљени у том поступку нема изречену било коју од мера коју прописује Законик о кривичном поступку а које служе за обезбеђивање присуства окривљених (уз које мере је иначе једино и било могуће привремено одузети путне исправе).

Апелујемо на све државне институције да се укључе у решавање проблема будући да је на овај начин индиректно угрожено основно људско право свих грађана Републике Србије против којих се води било какав кривични поступак.

Портал ИНФО 24 је званично упутио више дописа председнику Вишег суда у Београду – судији Александру Степановићу на који нисмо добили одговор.

Ускоро опширније са свим детаљима…

Андреас Шоповски – ИНФО 24

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*