Miloš Jovanović novi predsednik DSS-a

0

Miloš Jovanović izabran je glasovima skupštinara iz cele Srbije za predsednika Demokratske stranke Srbije na trinaestoj Skupštini DSS održanoj u Beogradu. Na skupštini su izabrana i tri potpredsednika – Predrag Marsenić iz Beograda, Miroslav Petković iz Čačka i Dejan Šulkić iz Velike Plane. Na Skupštini je izabrano i 170 članova Glavnog odbora.

Miloš Jovanović

Miloš Jovanović je rođen 19. avgusta 1976. godine u Beogradu. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Petoj beogradskoj gimnaziji. Na Univerzitetu Pariz 1 Panteon-Sorbona diplomirao je 1999. godine na Pravnom fakultetu, a 2000. godine na Odseku političkih nauka Sorbone. Na istom univerzitetu završio je magistarske studije iz međunarodnih odnosa 2001. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je u decembru 2010. godine.

Od 2001. do 2005. godine bio je zadužen za izvođenje vežbi iz Ustavnog prava i Komparativnih političkih sistema na Pravnom fakultetu Univerziteta Pariz 1 Panteon-Sorbona. Od 2006. do 2011. godine radio je na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu u zvanju istraživača-saradnika.

Od jula 2007. godine obavljao je dužnost savetnika ministra za Kosovo i Metohiju za međunarodnopravna pitanja i bio je član srpske delegacije u pregovaračkom procesu o budućem statusu Kosova i Metohije vođenim pod okriljem međunarodne posredničke Trojke. Februara 2008. godine imenovan je za koordinatora pravnog tima Vlade Republike Srbije.

U oktobru 2011. godine izabran je za asistenta, a u februaru 2014. godine izabran je za docenta na predmetima Uvod u pravo evropskih integracija i Međunarodni odnosi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Vojsku je služio 2003. godine u 63. padobranskoj brigadi.

Govori francuski i služi se engleskim jezikom. Oženjen je, otac dva sina.

POTPREDSEDNICI

Predrag Marsenić

Rođen 1970. godine u Beogradu. Završio Matematičku gimnaziju i Mašinski fakultet u Beogradu gde je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva.

Nakon završenog fakulteta radio je kao profesor matematike a zatim odlazi u Kanadu gde je u nekoliko kompanija radio na razvoju prototipova i izradi gotovih proizvoda u industriji precizne mehanike.

Po povratku u zemlju zapošljava se u JKP GSP „Beograd”, polaže stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera mašinstva i radi na poslovima rukovođenja infrastrukturnim projektima iz oblasti termotehnike, procesne i gasne tehnike. Autor je brojnih projekata iz oblasti termotehnike. Član je Inženjerske komore Srbije i Društva mašinskih i elektro inženjera i tehničara Srbije.

Član Demokratske stranke Srbije postaje 2007. godine.

Oženjen, otac dvoje dece.

Miroslav Petković

Rođen 12.08.1968. godine u Čačku. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dugogodišnji je član Glavnog odbora DSS, ranije član Izvršnog odbora DSS i Potpredsednik DSS. U više mandata bio je narodni poslanik DSS u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Obavljao je dužnosti odbornika u Skupštini grada Čačka, Zamenika predsednika skupštine grada Čačka i Zamenika gradonačelnika grada Čačka, sada na dužnosti sekretara Skupštine grada Čačka. Oženjen je i otac dva sina.

Dejan Šulkić

Rođen 22. oktobra 1972. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Radio je u privredi na pravnim poslovima i bio direktor JP za Planiranje i izgradnju „Plana“. Na lokalnim izborima 2004. godine izabran za predsednika opštine Velika Plana i na tom mestu je bio do 2015. godine. Predsednik Izvršnog odbora DSS od 2015, narodni poslanik od 2016. Otac dvoje dece.

 

DSS

POSTAVI ODGOVOR

*