NAJVREDNIJI SRPSKI RUKOPISI SE NE NALAZE U SRBIJI

0

Smatra se da su najstariji Srpski rukopisi nastali krajem 14. veka, a da se njihov tačan broj u svetu ne zna, ali se smatra da ih ima između 800 i 1000.

Anatolij Arkadijevič Turilov, je jedan od najvećih znalaca slovenskog i srpskog srednjovekovnog rukopisnog nasleđa- koji govori o ovome.
Broj srpskih rukopisa od 12-17. veka ima oko 4000-5000 i nalaze se u inostranstvu.
Najveći broj, više od 95 odsto, srpskih srednjovekovnih rukopisa se nalaze u Evropi: Oksfordu, Londonu, Pragu, Krakovu, Sankt Peterburgu, Moskvi, Kijevu, Odesi,Solunu Cetinju, Rimu, Parizu. Najveća i najvrednija zbirka srpskih rukopisa, van granice bivše Jugoslavije, čuva se u manastirima Svete Gore u Grčkoj.
Stotine srpskih rukopisa od 12 do17. veka se nalaze u Rusiji – Moskva, Sankt Peterburg. Gde ih čuva Ruska nacionalna biblioteka Akademije nauka.
Dosta srpskih rukopisa se nalazi u Bugarskoj, čak više nego Bugarskih. Takođe se dosta naših rukopisa nalazi u Rumuniji, njihov tačan broj nije ustanovljen. Broj srpskih rukopisa u drugim zemljama, gradovima, manastirima, su daleko manji, ali među njima ima pravih bisera.

Sveta Gora je jedna od najvećih centara slovenske pisarske i prevodilačke delatnosti. Potpuna slika slovenske prepisivačke književne delatnosti na Svetoj Gori može se dobiti samo na srpskom materijalu, na osnovu rukopisa iz Hilandara, budući da je ona najveća na Svetoj Gori.

Opširnije možete pronaći ovde: http://www.opanak.net/gde-se-nalaze-najverdniji-srpski-ru…/…

Srpska istorija

POSTAVI ODGOVOR

*