НАУЧНА СТУДИЈА: Број живорођене деце на Косову одговара популацији од милион људи

0

Начелник кабинета Хирургије ВМА, потпуковник, Јово Кршић у научној студији, „Демографија Шиптара на Косову и Метохији”, коју је ексклузивно доставио редакцији Србин.инфо, дошао је до закључак да на Космету живи око милион Албанаца. Његову научну студију ће наредних дана наша редакција у целости објавити на порталу Србин.инфо.

Како је наведено у претходном делу на самом КиМ (према УН подацима ) 2016. и 2017. године живорођено је око 13 000 деце. На КиМ наводно живи 1 800 000 Шиптара.

Горе изнети податак да на територији коју насељава 1,8 милиона високо продуктивног младог становништва годишње се роди 13 000 деце је неочекиван.

Зато сам упоредио податке о броју рођених на другим територијама (тј. државама ) са сличним бројем становника. Анализирао сам и податке за Албанију као матичну државу Шиптара, као и Турску обзиром да је она демографски модел  брзо растуће муслиманске нације.

Maкeдoнiјa    Словенија          Летонија      Турска             Албанија       КиМ

Бр.стан      2 083482           2 072837          1 933400       82 106 972     2 891 095     1,807 111

Бр рођ            23 445                 21 671             19 467           1 394504           38 003         13 003

11                      10,4                   10,1                       17                   13                  7

Летонија има отприлике исти број становника колико се наводи и за КиМ. Њено становништво је  „старо“ (  16,9% становништва је  изнад 65 година, а удео становништва испод 15 година је 13,5 % ). На КиМ  је млађе становништво (6,7% изнад 65.година, а 27,2% испод 15 година). Летонија представља земљу са изразитом депопулацијом тако да се број становнка смањио са 2,7 милиона (1991.) на 1,9 милиона 2017.г. Такво становништво „изроди“ 19 467 деце дакле 50% више  него КиМ. Летонија гледано на 1000 становника има  10,1 рођење.

Иста слика  се добија и ако се успореде подаци из  Словеније која има 10% више али знатно старијег становништво (16,8% изнад 65 година, а 13,4% испод 15)  него  КиМ а изроди 70% више деце, са просеком на 1000 становника 10,4 рођења.

Македонија са 10% већим бројем становника, нешто старије  старосне структуре ( 11,6% изнад 65.г и 18% испод 15.г) него на КиМ  изроди 80% више деце од КиМ. Просек 11 рођења на 1000 становника.

Матична држава Шиптара, Албанија,  има 2,89 милиона становника. Њено становништво се смањује и за десет година изгубили су око 300 000 људи. 21% становништва је испод 15 година старости а 10% изнад 65 год старости по чему је њено становништво нешто старије од КиМ. Током 2016 године рођено је 38 003  што износи 13 рођења на 1000 становника.

Овде сам навео и показатеље за Турску  јер се ради о истом типу друштва као Шиптари на КиМ тј.  муслиманском становништву, а која бележи сталан и брзи раст становништва стопом од 1,6%. У Турској просек броја рођења на 1000 становника је 17.

Када би на Косову и Метохији живело  1,8 милиона Шиптара а годишње се догоди  13000 рођења то даје просек од  7 рођења на 1000 становика, 50% мање од Летоније, Словениије и Македоније и 90%  мање од Албаније.

То наравно није реално.

Ако претпоставимо да наталитет Шиптара на Косову износи отприлике као  у Албанији и Македонији долазимо до податка на 13 000 рођења даје популација од 1 милион становника а не 1,8 милиона

Закључак: Наталитет на КиМ одговра популацији од милион људи

srbin info

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*