NOVI ZAKON : Prinudni rad kao uslov za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć

0

Ministarstvu za rad upućeno je više od 500 zahteva za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.
Od toga je 115 zahteva stiglo od organizacija civilnog sektora, koje su pozvale evropske institucije da podrže njihove predloge i utiču na Vladu Srbije da povuče sporni Nacrt.
Kako piše Danas, ono što udruženja civilnog sektora nalaze da je sporno u nacrtu jeste to što se, između ostalog, njime predviđa prinudni rad kao uslov za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, što je suprotno ustavnim garancijama i međunarodnim obavezama Srbije u pogledu sprečavanja prinudnog rada i diskriminacije.
Novi nacrt takođe uslovljava novčanu socijalnu pomoć „redovnim školovanjem i ostvarivanjem uspeha u obrazovnom sistemu“. Kritike se odnose i na mogućnost da brojne podzakonske akte propisuje ministar bez prethodnog propisivanja osnovnih pojmova, čime se sistem socijalne zaštite centralizuje, a što je u suprotnosti sa osnovnim načelima pravne sigurnosti.

M

POSTAVI ODGOVOR

*