Пећине Србије – Верњикица

0

Пећина Верњикица; фото: Мартин Ристић

Верњикица се налази 1,5 км од Лазареве пећине, у кањону Лазареве реке, на надморској висини од 454 м. Повезана је са Лазаревом пећином уређеном пешачком стазом. Назив пећине потиче од влашке реци “вар”, што значи кречњак. Прва истраживања Верњикице датирају из 1960. године, а прилазна пешачка стаза је уређена 1976. године, када је и завршен пројекат туристичког уређења пећине.

Верњикица је сува пећина, настала у сувим кречњацима, што је од значаја за изглед пећинског накита. Састоји се из више дворана и сужења. Укупна дужина канала и дворана је 1.015 м, укупна површина је 13.000 м2. Од улаза у пећину смењују се дворане “Пријемна”, “Каскадна”, “Вилинград”, “Понор”, “Колосеум”, “Мраморје”, “Сала оружја”, “Мермерна” и “Сипарска”.

Права знаменитост ове пећине је дворана “Колосеум“, једна од највећих и највиших дворана у пећинама Србије. Има облик круга, пречника је 60 м и висине 59 м. Дворана “Вилинград” има најлепши накит, а спелеолози су најинтересантнијим облицима дали сликовита имена: “Пећински човек”, “Баба”, “Обелиск”, “Кошница” и др.

За Верњикицу је карактеристичан велики број сталактита и сталагмита необичних облика и боја. Масивни стуб црвене боје на улазу у “Вилинград” висок је 8 м, а у дворани” Колосеум” истиче се сталагмит “Колос“, висине 11,5 м, који представља заштитни знак Верњикице. По необичности облика истиче се сталагмитска група “Годзила”, висока 10 м.

Постоји и пећински накит коралне структуре. У “Мермерној дворани” накит је изграђен од кристаластог калцита. Пажњу  привлаче  сталагмити “Венера” и “Сребрна јела“. “Сала оружја” је добила име по сталактитима који су у облику копаља, стрела, бодежа и мачева.

Овај изузетан природни драгуљ, на ободу Дубашничке крашке површи, садржи велики број спелеообјеката који пружају уточиште многим врстама слепих мишева. Неке од њих формирају колоније које сачињава значајан број примерака. Пећина Верњикица је једно од најзначајнијих зимских склоништа слепих мишева у Србији.

У зимском периоду забележено је присуство девет, односно десет врста слепих мишева и то: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Pipistrellus pipistrellus sensu lato, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii.

Пећина Верњикица је заједно са Лазаревом пећином и кањоном Лазареве реке заштићена Законом.

Аутор: Слађана Ђурђекановић Мирић

извор: Туристичка организација Бор

РАСЕН

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*