Пераст и Рисан између два дијалекта

0

Пераст се налази на помеђи двају дијалеката (дијалекатска граница пролази између Рисна и Пераста). Још од Вука Бока се истиче као пример великих локалних говорних разлика, чија логика није докраја разрешена: „Може бити – вели Вук Караџић – да никако мјесто у народу нашему није тако важно и знатно за наш језик као права Бока, око залива. Не само што се ондје може чути мноштво правијех Словенскијех ријечи… него се у сваком мјесту друкчије говори… Из Пераста у Рисан нема више од једног сахата, а у говору је већа разлика између Ришњана и Пераштана него између Неготинаца и Требињаца“. Зато сваки податак микродијалекатски локализован може да буде драгоцен. У зони Пераста и Рисна су се, изгледа, сусретале и две најјаче миграционе струје: једна из Црне Горе (углавном из Катунске нахије), а друга из Херцеговине…

Ако је неком потребно превести цитат Вука Караџића на српски, нека слободно јави… Откуд знам – јер нотари у Србији би свакако тражили да им се преведе, пошто су им непознати страни изрази као „мјесто“, „ријеч“ итд… Дал то значи да на тај (ново)србијански језик (≠ српски) полако сем Вука треба преводити и комплетну народну поезију, Његоша, Матавуља, Шантића, Дучића, Андрића, Селимовића, Ћопића, Нови Завјет итд?.. Да ли ћемо то у будућности гледати како се (ново)србијански надмеће са (ново)црногорским у новој дисциплини „иживљавања над српским језиком“?..

Историја Српског Поморства

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*