Povelja hercega Setfana Vukčića Kosače Dubrovčanima: Mi, gospodin Stepan, Božjom milošću herceg Svetog Save…

0

Napomena

Povelja je nastala 13. oktobra 1461. godine na Međurječju kod Samobora. Samobor se nalazio na desnoj obali Drine, nedaleko od Goražda, pod Borovom gorom u župi Pribud, dok je Jiriček za Međurječje mislio da je bilo podgrađe Samobora. Ovom poveljom herceg Stefan potvrđuje Dubrovčanima trgovačke povlastice koje su imali na njegovoj teritoriji. Povelja je sačuvana u originalu i nalazi se u Državnom arhivu u Dubrovniku. Tekst dokumenta ispisan je kancelarijskom minuskulom. Ranija izdanja: Franc Miklošič, Monumenta Serbica, 1858; Stojan Novaković, Zakonski spomenici srpskih država srednjeg veka, Beograd 1912 ; Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma I-2, 1934; Miloš Ivanović, Građa o prošlosti Bosne 5, Banja Luka, 2012.

Literatura: Građa o Prošlosti Bosne 5, Banja Luka, 2012, 81-83, 88; (Miloš Ivanović).

Prevod

Mi, gospodin Stepan, Božjom milošću herceg Svetog Save, gospodar humski i primorski, knez drinski i veliki vojvoda rusaga bosanskoga i još, dajemo na znanje svima i svakom čoveku kome je prilika i pred koga dođe ovaj naš otvoreni list sa verovnim pečatom, da smo učinili milost i slobodu. I dali smo veru i reč našu gospodsku za ljubav i prijateljstvo mnogodostojnoga kneza odabranoga i vlastele dubrovačke, svim slugama i trgovcima dubrovačkim – da dolaze i prolaze slobodno bez sumnje preko našeg rusaga svojim karavanima, i sa drugom robom, bez svake sumnje i nezakonite smetnje od nas i od naših slugu. Plaćaće nam naše pravedne zakonite carine i brodove, gde šta pristaje. Dalje, zapovedam vojvodama, knezovima, županima, carinicima, globarima, katunarima i svim postojećim ljudima, slugama našim koje su pod mojom vlašću a nisu protiv nas, da se nijedan moj sluga ne zadeva ni sa jednim od slugu i dubrovačkih trgovaca nijednim nezakonitim ometanjem ni zlim postupkom, ni za jednu stvar niti za koji dug. Neka dolaze i prola ze slobodno i bez sumnje. A što su kome od mojih slugu dužni koji Dubrovčani, a vi pođite pred kneza i vlastelu dubrovačku da vam učine pravdu i raspravu, jer su mi to obećali. Pisano godine Hristovog rođenja 1461. meseca oktobra 13. dana na Međurečju pod Samoborom.

plemenito.com

POSTAVI ODGOVOR

*