„Пробни рад” без плате, стажа и било каквих права

0

Од 1. јануара до 31. јула 2016. Инспекција рада извршила је 32.695 инспекцијских надзора и затекла 10.174 особe на раду „на црно”.

Готово трећина послодаваца је рад затечених лица са којима нису склопили уговор о раду, нити су за њих плаћали порезе и доприносе, безуспешно правдало њиховим „пробним радом”.

Кад је било очигледно да су прекршили закон, власници предузећа и предузетници засновали су радни однос са 8.460 особа затечених на раду „на црно”.

Бојан Јоцић, директор Инспектората за рад, при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, тврди да неки послодавци веома често пробни рад користе као скривалицу запошљавања „на црно”.

– Кад инспектори затекну човека који ради без уговoра о раду, послодавци се правдају неопходношћу да претходно провере да ли он испуњава одређене услове за заснивање радног односа – каже Јоцић.

– Реч је, заправо, о класичној злоупотреби института пробног рада из Закона о раду. Сваки послодавац, био он правно лице или предузетник, требало би да зна да се, у складу са чланом 36 Закона о раду, пробни рад претходно мора уговорити уговором о раду за обављање једног или више повезаних, односно сродних послова.

Политика

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*