PROF. DR DRAGOLJUB PETROVIĆ: Srpski udžbenički vašari, ili sramotna škola sramotne države

0

Zavod za unazađivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), u saradnji s Labrisom i njegovim pedofilskim, nekrofilskim, zoofilskim i sličnim asocijacijama, priredio je 286 novih udžbenika za 22 predmeta koje će srpska deca „izučavati“ u prvom i petom razredu osnovne škole. Mnoge od tih knjiga „kreirali su inostrani izdavači“, najzastupljeniji je među njima nemački Klet i njegove hrvatske i slovenačke filijale, što ne znači da su njihove knjige „najkvalitetnije jer ima boljih udžbenika od njihovih, ali su definitivno među izdavačima koji su okupili najbolje autorske timove“. O tome šta se dešava na srpskom udžbeničkom vašarištu na drugom mestu govorio sam više puta i detaljnije, svoje zapise slao najvišim predstavnicima srpske vlasti, njihovim ministarstvima i nadležnim službama, ponešto od toga objavljeno je u novinama ili na Internetu (neki od tih tekstova našli su se u mojoj knjiziRaspeti narod, Novi Sad [IKZS], 2018, 303 i dalje), a ovoga puta to činim samo da bih pritvrdio svoje davnašnje uvide u problematiku pred kojom se nalazimo i da bih pozvao srpsku državu, ako je još ima, da makar pokuša da skine sramotu sa srpskoga školstva i da svoju ropsku poslušnost okupatoru ne zaliva frazama o demokratiji evrointegracijama

Kao zemlja kojoj su uzeti i obraz i dostojanstvo, po svemu sudeći, Srbija se našla pod vlašću koja joj je izabrana u onim demokratskim bordelima u kakvima je zasnovana, recimo, Trilateralna komisija i nije čudno da su članovi te komisije tri najznačajnije ličnosti na čelu srpske vlade: predsednica i njena dva potpredsednika, a ne znam ima li u vladi još takvih. I pri tom su svi oni malo čudno „obeleženi“: predsednica i potpredsednica nemaju porodicu, a za potpredsednika nije izvesno da je Srbin (kao što Srpkinja, po svemu sudeći, neće biti ni predsednica). Pominjem te detalje zato što su Srbi nekad znali da se prema svojoj zemlji odnose s poštovanjem i to pokazivali, recimo, time da su mnogi predstavnici najviše vlasti u Prvi svetski rat poslali svoje sinove u isto vreme kad i druge njihove vršnjake („Kad Srbija zove, poziv važi za sve“ – govorio je tada predsednik Skupštine). Sadašnja srpska vlast, međutim, instalirana je tako da Srbima obezbedi prečicu do bespuća, tj. prema bezdanima istorije. Zato je Bilderberški klub na svoje poslednje zasedanje (Torino, jun 2018) prizvao predsednicu srpske vlade da je pouči kako da te poslove najefikasnije obavi, a predsednik države najavio da ćemo se, „ukoliko se ne razgraničimo s Albancima, za 40 godina braniti u Vranju“. Tako smo se našli u situaciji da oni koji nas predvode ne znaju ni šta pričaju, ni šta rade, ni kud udaraju. A da je tako, zaključujem na osnovu jedne banalne pojedinosti: izgleda da predsedniku još „nije javljeno“ da se mi već branimo u Nišu i da to činimo upravo od onoga „5. oktobra“ kad su se on i njegovi koalicioni partneri dogovorili da demokratski opustoše Srbiju i da opljačkaju sve ono što su dobili kao gotovinu kad su zapalili Skupštinu i preuzeli vlast.

A za 40 godina koje on pominje, to je mnogo izglednije od svega drugog, Srbi će svi stati pod onu šljivu na Adi Ciganliji. Zato na sudbinu srpskoga školstva treba gledati samo kao na prethodnicu definitivnoga srpskoga poloma: nemačkim i hrvatskim pljačkašima srpskoga udžbeničkog tržišta sadašnja demokratska vlast pomogla je da ona tri genocida koje su u prošlom veku nad Srbima izvršile njihove zločinačke države, u naše dane, površe i četvrtim, duhovnim. U tu svrhu nemački izdavački koncern „okupio je najbolje autorske timove“, ali je čudno da njima još ne polazi za rukom da pripreme i najbolje udžbenike. Razlog za to naći će se u činjenici da njima do udžbenika nije ni stalo koliko do toga da srpsku decu duhovno opustoše i da ih svuku na sopstvenu pamet. Za Nemce je (kao i za germanske narode uopšte), naime, davno rečeno da „imaju kompleks Agare [1Moj 16, 21], još od neolita, jer znaju da su na začelju stvaranja civilizacije u Evropi“ i da, „duhovno prazni, osporavaju hrišćansko predanje, podrivaju sve što čini ličnost, narodnu samobitnost, polove, uzrast, truju čovečanstvo“. Takvom mentalnom sklopu, dakle, nisu potrebni dobri udžbenici, njemu je dovoljno već i to što „ima pare“ pa može korumpirati učitelje i nagraditi ih za to što će naterati roditelje da kupuju smeće koje ispada ispod „Kletovog“ čekića.

A takvu endemsku korupciju instalirao je zakon ovlašćujući učitelje da biraju između smeća i đubreta i da tako neposredno određuju srpsku sudbinu i srpsku budućnost. Po nekim svojim pojavnim oblicima endemskoj korupciji sličan je endemski sifilis i on se sreće tamo gde se na prostituciju gleda kao na prirodan poredak u odnosima među polovima i gde se ona može „praktikovati“ bez ikakvih restrikcija. Tako je zakon u srpske škole uveo pedagošku prostituciju koja nam je donela 79 licenciranih pljačkaša na srpskom udžbeničkom vašarištu i ovlastio Zavod za unazađivanje srpske pameti (ZUSP) da uništi i ono što je od te pameti još ostalo neosmuđeno.

Drugde sam u vezi s tim zapisao da se u svakoj ozbiljnoj državi vojska, policija, narodno zdravlje i prosveta nalaze pod najvišom državnom zaštitom i jedino u okupiranim zemljama ta četiri državna stuba može „uređivati“okupator. I u našem slučaju pokazuje se da to okupator radi vrlo uspešno i uz štedru podršku najviših organa srpske vlasti i za to pominjem samo jednu pojedinost: ministar obrazovanja kvalifikovao se za svoju sadašnju funkciju time što je bio učitelj predsednikovog sina i što je, svojevremeno, podržao međunarodni bezobrazluk (da ne kažem – međunarodni banditizam) onoga izvestioca EU za Srbiju da se jedan zakon o udžbenicima, u poslednjem trenutku, povuče iz skupštinske procedure zato što „otežava život“ nemačkim pljačkašima na tržištu srpskih udžbenika. Očekujem, zbog svega toga, da će taj predsednik i taj ministar predložiti srpskoj Skupštini da zakon koji je „onda“ zaustavljen bude vraćen i da se njime uredi da u Srbiji može postojati samo jedan „licencirani“ izdavač i udžbenika i nastavnih sredstava, a svi oni ostali „izdavači“ neka se „licenciraju“ za sve drugo što im se čini profitabilnim, a što sa srpskom školom i srpskom pameću neće biti ni u kakvom dosluhu. Ljudi koji su sačuvali sposobnost normalnog rasuđivanja i u kojima nije ubijena žiška o pripadnosti sopstvenom nacionalnom kolektivitetu sasvim dobro znaju da se taj kolektivitet može negovati i razvijati jedino ako je zasnovan na jednom i jedinstvenom bukvaru i ako je pripremljen po najboljim merilima i snabdeven nepomerivim pečatima sopstvenog nacionalnog kolektiviteta. A to, dalje, znači da u pripremi togajednog bukvara (a pod bukvarom ovde razumem sve knjige i sva nastavna sredstva koja se deci i omladini stavljaju u ruke od predškolskog uzrasta do punoletstva) ne mogu učestvovati nacionalni krvnici, kakvi su u našem slučaju Nemci sa svojim hrvatskim i slovenačkim satelitima.Time bi se definitivno zaveo red na tržištu udžbenika, roditelji spasli od besprimerne pljačke, udžbenički sadržaji bili bi usklađeni s onim što se može označiti kao srpski nacionalni identitet, taj jedinstveni izdavač objavljivao bi sve udžbenike, i one „profitabilne“ za koje se nemački (i svi drugi) pljačkaši jedino otimaju, i one koji to nisu i koje ti pljačkaši, jedino i „velikodušno“, prepuštaju zvaničnom „državnom izdavaču“, tj. Zavodu za udžbenike.

I tako bi se dogodilo da se sva sredstva koja se od udžbenika zarade zadrže u Srbiji i tada bi se Zavod mogao dogovarati s Državom o tome koji bi njihov procenat mogao ići u budžet, a koji bi ostajao Zavodu za ostvarivanje onih projekata po kojima je ta kuća bila prepoznatljiva pre nego što je bila izložena pljačkaškom nasrtaju „Kleta“ i njegovih hrvatskih i slovenačkih prirepaka, srpski roditelji bili bi spaseni od pedagoške prostitucije kakvoj su sada izloženi, a srpska škola pružila bi srpskoj državi privid da se smatra makar malo manje sramotnom.

Jer sramotu koju je donelo onih 286 udžbenika za samo dva razreda osnovne škole teško bi podneli i oni školski sistemi koji su od bruke i za bruku jedino i pravljeni.

Dragoljub Petrović, prof. univ. (u penziji)

vidovdan.org

POSTAVI ODGOVOR

*