Prva srpska prestonica

0

Iako je prva poznata srpska prestonica Destinik, za koga se pretpostavlja da je u okolini današnje Sjenice, u Raškoj, stari grad Ras se pominje već u delu vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita „O upravljanju državom“ („De administrando imperio“) u X veku. Ras počinje da igra važnu ulogu naročito za vreme srpsko–vizantijskih sukoba dva veka kasnije. Grad Ras je postao prestonica srpske države u prvim godinama vladavine Nemanjića i svakako je najpoznatija srednjovekovna srpska prestonica. Razoren je još u XIII veku, najverovatnije prilikom najezde Mongola za vreme kralja Stefana Uroša I 1242. godine. U blizini Novog Pazara otkriveno je arheološkim iskopavanjima utvrđenje za koje se smatra da je najverovatnije stari Ras. Istraživački radovi otkrili su bedeme, ojačane sa pet kula i sa temeljima nekih zdanja, od kojih je najznačajnije velika cisterna uz severni odbrambeni zid. U Rasu su nađeni i najstariji primerci srpskog novca iz vremena srpskog kralja Stefana Radoslava (1228-1234), kao i bronzane pločice za njihovo iskivanje. Ime Ras najverovatnije vodi poreklo od naziva rimskog utvrđenja Arsa koju pominje vizantijski istoričar Prokopije u VI veku. Srpska srednjovekovna država je prema imenu ovog grada dobila naziv Raška.

POSTAVI ODGOVOR

*