RPC optužila Fanar da laže tvrdeći da Kijevsku mitropoliju nikada nije prepustio Moskvi

0

CARIGRADSKA patrijaršija objavila je tekst od 29 stranica pod naslovom „Vaseljenski tron i crkva Ukrajine“ kojim je pokušala da opravda svoju nameru da ukrajinskim raskolnicima da autokefalnost.

Već u uvodu teksta odbacila je „glavni argument protivnika autokefalnosti“ da je Ukrajina kanonska teritorija Moskvoske patrijaršije.

U nastavku je navela – tvrdeći da da se oslanja na zvanične dokumente, sačuvane ili rekonstruisane ne samo od strane grčkih nego i ruskih naučnika – da Carigradska patrijaršija nikada nije dala saglasnost da Kijevska mitropolija uđe u sastav Moskovske patrijaršije (Ruske prasovlavne crkve).

Zamenik predsednika odeljenja Moskovske patrijaršije za spoljne crkvene veze – Nikolaj Balašov – saopštio je da se Carigradska patrijaršija služi nepouzdanim podacima o istorijatu crkve u Ukrajini i namerava da na osnovu njih donese „odluku od ogromnog značaja“.

. Balašov je istovremeno otkrio da je ruski patrijarh Kiril patrijarhu Vartolomeju 31. avgusta predložio da se naučnici i crkveni velikodostojnici sa obe strane pozabave uključivanjem 1686-te godine Kijevske mitropolije u sastav Moskovske patrijaršije.

Balašov je naglasio da su svi dokumenti o tom događaju u Moskvi brižljivo izučeni i naveo:

„Predstavnici Carigradske patrijaršije, pa i sam patrijarh Vartolomej, pokušavaju da tvrde da je Moskovska patrijaršija 1686-te dobila samo pravo da privremeno rukopolaže kijevske mitropolite. Dokumenti, međutim, svedoče da se nije radilo ni o privremenom prenosu prava niti o ograničenoj jurisdikciji Moskovske patrijaršije“.

Član Biblijsko-bogoslovske komisije Mosakovske patrijaršije – Nikolaj Novikov – ukazao je i na nekorektnost tvrdnji iz Carigradske patrijaršije da ona Moskvi nikada nije prepustila Ukrajinsku crkvu.

Podsetio je Carigradsku patrijaršiju da ranije Ukrajinska crkva nije ni postojala i da je stvorena tek u okvirima Ruske pravoslavne crkve. Pa naglasio:

„Ruskoj crkvi je predata Kijevska mitropolija“.

Kada se `sabere` sve što su izneli Balašov i Novikov – jasno je da Ruska pravoslavna crkva optužuje Fanar da laže.

I manipuliše…

Fakti

POSTAVI ODGOVOR

*