Шабић наложио Агенцији за борбу против корупције да одмах открије податке о имовини Синише Малог

Повереник за информације од јавног значаја упозорава да Агенција за осам година од ступања на снагу Закона о тајности података није предузела никакве мере које предвиђа и да нико у Агенцији није прошао поступак безбедносне провере, па и не располаже сертификатом неопходним за приступ поверљивим подацима. То указује да се у Агенцији „годинама врши већи број кажњивих прекршаја предвиђених чл. 99 и 100 Закона о тајности података“

0

ПОВЕРЕНИК за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић позвао је данас Агенцију за борбу против корупције, да под претњом новчане казне, у року од два дана достави порталу „Пиштаљка“ документе из предмета контроле имовине и прихода градоначелника Београда.

У саопштењу је навео да Агенција пре него што достави докумената треба да заштити личне податке као што су имена и презимена свих осим службених лица и Синише и Марије Мали, адресе, личне матичне бројеве, банковне рачуне, новчане износе на банковним рачунима, податке о адреси на којој се непокретности налазе И регистарске бројеве возила.

Претходно је „Пиштаљка“ затражила информације од Агенције, али је захтев одбијен у целости, потом је поднела жалбу поверенику који је наложио Агенцији да тражене информације учини доступним.

Агенција за борбу против корупције је обавестила повереника да је поступила по налогу, али је „Пиштаљка“ указала да је то учињено само делимично, односно да су „заштићене“ и информације за које то није предвиђено решењем повереника.

Повереник је потом затражио од Агенције да му достави копије списа предмета градоначелника Београда, али је Агенција одбила да то учини. Она је обавестила повереника да се „може закључити“ да су неке информације „строго поверљиве“ и за увид у списе поставила специјалан услов да је неопходно да повереник приступи „лично, претходно најављен“.

„И након указивања да је такав услов лишен сваког смисла и директно супротан стандардима сарадње државних органа и одредбама Закона о тајности података, Агенција је остала при том услову, није доставила тражене списе“, наводи се у саопштењу.

Повереник је изразио потпуно неразумевање према поступцима Агенције који су дефинитивно у озбиљној супротности са њеним именом и улогом, као и према чињеници да информације о поступању Агенције нису привукле пажњу других надлежних државних органа.

У току овог поступка у коме је Агенција штитила некакве „строго поверљиве“ податке од повереника – испоставило се да Агенција неспорно нема ни минималне референце да их штити од било кога, навео је Шабић.

Он је додао да поверенику сви државни органи достављају поверљива документа, јер је по закону овлашћен не само за увид у поверљиве документе, већ и да наложи укидање поверљивости, а велики број његових сарадника такође располаже прописаним безбедносним сертификатом.

Шабић је додао да за осам година од ступања на снагу Закона о тајности података Агенција није применила тај пропис, није предузела никакве мере које предвиђа, нико у Агенцији није прошао поступак безбедносне провере, па и не располаже сертификатом неопходним за приступ поверљивим подацима.

Он је рекао да све то неспорно указује да се у Агенцији „годинама врши већи број кажњивих прекршаја предвиђених чл. 99 и 100 Закона о тајности података“, као и да наведене чињенице указују на постојање основа сумње да се у Агенцији „континуирано врши више кривичних дела утврђених у чл. 98“ тог закона.

„Ако те чињенице до сада нису привукле пажњу Министарства правде, које по закону ,врши надзор’ над применом Закона о тајности података, као и пажњу тужилаштва, онда је крајње време да покрену одговарајуће поступке и да о резултатима обавесте јавност“, рекао је Шабић.

БЕТА

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*