Шабић: Све више апсурдних „правних“ феномена којима се правни поредак претвара у карикатуру

0

Настојање да се грађанима ускрате информације на које имају право све је очигледније. Осим Нацрта закона о приступу информацијама од јавног значаја који иде у том правцу, на то указују и бројни случајеви у којима државне институције радије плаћају казне, него да медијима и појединцима доставе информације које су по закону обавезни да чине.

Случај Kанала 9 против којег је ЈKП Чистоћа из Новог Сада поднело кривичну пријаву због тога што су се користили правима зајамченим у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја један је од оних који говори о томе, а значај поступка је, према оцени Повереника за информације од јавног значаја Родољуба Шабића, „далеко већи од појединачног случаја, који је са становишта права јавности врло забрињавајући“.

„То, да предузеће у јавном власништву, које систематски не извршава обавезе утврђене законом, против медија чија права крши подноси кривичну пријаву, и то, ни мање ни више, него због преваре и злоупотребе положаја, објективно је покушај претварања права јавности, и правног поретка уопште, у карикатуру. Реч је о још једном у низу ‘правних’ феномена, којима се у последње време, све флагрантније крше и ограничавају права јавности“, наводи повереник у саопштењу.

Наиме, суд је обавезао ЈKП Чистоћа да плати одштету Kаналу 9 који због чињенице да ЈKП Чистоћа није достављала податке од јавног значаја није испунио уговорну обавезу са Удружењем потрошача Просперитет и прибавио и емитовао у оквиру свог програма податке које је требао да прибави од ЈKП Чистоћа.

Након пресуде, уместо достављања података, ЈKП Чистоћа је поднела кривичну пријаву стављајући телевизији и удружењу и одговорним лицима на терет да су учинили кривично дело преваре у обављању привредне делатности и злоупотреба положаја одговорног лица. Адвокати ЈKП Чистоћа су закључили да су ТВ Kанал 9 и Удружење за заштиту права потрошача Просперитет закључили ништав уговор, само зато да би стекли противправну имовинску корист и нанели штету ЈKП Чистоћа. Они у кривичној пријави, како пише Kанал 9, закључују “да предмет уговора и мотив за закључење уговора није био обавештавање јавности о раду јавног предузећа, него да су информације тражене једино из разлога да би се подигла тужба за накнаду штете”.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом ове пријаве истакао да је „подношење кривичне пријаве против било кога, само због тога што се користио својим на закону заснованим правом, апсурдно“.

„У конкретном случају поготово, будући да претходно, ЈKП Чистоћа којој је ТВ Kанал 9 у периоду дужем од годину дана поднео неколико десетина захтева за слободан приступ информацијама, да би информације, по уговору са Удружењем за заштиту права потрошача Просперитет, емитовали у оквиру свог програма није одговорила ни на један, због чега је ТВ Kанал 9 покренуо више прекршајних поступака против директора ЈKП Чистоћа у којима је суд директора ЈKП Чистоћа огласио одговорним због кршења закона“, наводи Повереник у саопштењу..

„Тврдње на којима се кривична пријава заснива, а по којима ‘новинари не траже информације да би обевештавали јавност, него да би против предузећа подизали тужбе за накнаду штете и тако стицали противправну имовинску корист’ су сасвим произвољне, и као такве, неприхватљиве“, саопштио је повереник.

То, да предузеће у јавном власништву, које систематски не извршава обавезе утврђене законом, против медија чија права крши подноси кривичну пријаву, и то, ни мање ни више, него због преваре и злоупотребе положаја, објективно је покушај претварања права јавности, и правног поретка уопште, у карикатуру. Реч је о још једном у низу „правних“ феномена, којима се у последње време, све флагрантније крше и ограничавају права јавности“.

Инсајдер

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*