SPC danas slavi: Prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca

0

Glavno praznovanje Svetog Ignjatija jeste u zimu 20 decembra. Ovoga dana se praznuje prenos njegovih česnih moštiju iz Rima, gde mučenički postrada, u Antiohiju, gde je ranije bio arhijerej. Kada Sveti Ignjatije beše pozvan u Rim da pred carem Trajanom odgovara za svoju veru, na tome dugom putu pratiše ga nekoliko građana iz Antiohije, pobuđeni na to velikom ljubavlju prema svome divnom arhipastiru. Svetitelj Božji, pošto se nikako ne hte odreći vere Hristove prezrevši sva laskanja i obećanja cara Trajana, bi osuđen na smrt i bačen u Cirku Velikom pred zverove. Zverovi ga rastrgoše i on predade dušu svoju Bogu. Tada njegovi pratioci sabraše njegove obnažene kosti, preneše u Antiohiju i česno sahraniše. No kada Persijanci zauzeše Antiohiju u šestom veku mošti Svetog Ignjatija ponovo se vrate iz Antiohije u Rim, gde se i sada nalaze u crkvi Svetog Klimenta.

SPC

POSTAVI ODGOVOR

*