СПРЕГА АДВОКАТА И ИЗВРШИТЕЉА: „Исисали“ милијарде на ратним дневницама

0

ВОЈНО правобранилаштво обратило се Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, огорчено због начина извршења у поступцима које су добили ратни војни резервисти против државе, сазнају „Новости“ у Министарству одбране.

Уместо добровољних извршења, за које је Министарство расположено, адвокати иницирају принудна извршења, „пумпајући“ приходе себи и извршитељима, а на штету буџета. Процене Министарства су да су за око 110.000 тужби, које су резервисти поднели током 2017. у 2018, браниоци и извршитељи инкасирали најмање 3,1 милијарду динара! А тужбе и даље „пљуште“.

Резервисти масовно добијају спорове ради утврђивања дискриминације, будући да су одлуком Владе, из јануара 2008, дозвољене исплате новчане помоћи ратним резервистима током НАТО агресије, из Куршумлије, Блаца, Бојника, Лебана, Житорађе, Дољевца и Прокупља. Тиме је, суд закључује, извршена дискриминација на основу места пребивалишта, па се тужиоцима додељује накнада плус трошкови поступка.

Браниоци не достављају бројеве рачуна на који би Министарство уплатило новац, већ масовно покрећу извршне поступке. Од тих принудних извршења сами резервисти немају никакве користи, док, како су израчунали у Војном правобранилаштву, адвокати на име трошкова узимају око 16.000, док извршитељи узимају око 12.000 динара.

Овим се не крше закони, али, кажу у Министарству одбране, крши се начело економичности поступка и држави се наноси огромна материјална штета.

Адвокати подносе углавном предлоге за извршење у судовима у унутрашњности, најчешће у Основном суду у Крагујевцу, али и Нишу или Смедереву, а као начин извршења наводи се продаја покретности дужника. Закон о извршењу, иначе, предвиђа да је надлежан суд на подручју где дужник има пребивалиште или боравиште. Такође предвиђа да је за одлучивање ради намирења дуга на покретним стварима надлежан суд на чијем се подручју оне налазе.

Шта се у пракси дешава? Када јавни извршитељ констатује да нема ствари подобних за попис, подноси предлог за извршење где се одређује наплата блокадом рачуна и одмеравају додатни трошкови извршног поступка – од 3.000 до 6.000 динара. Војно правобранилаштво улагало је због овога бројне жалбе Основном суду у Крагујевцу. У њима је наводило да по закону предмет извршења не могу бити оружје, објекти и опрема намењени одбрани и безбдности земље. Упркос томе адвокати масовно као средство извршења наводе пописе покретних ствари, да би увећали трошкове поступка.

Највише процеса покренуто пред судом у Крагујевцу

Војно правобранилаштво позива Посебно одељење за сузбијање корупције да утврди да ли има основа за предузимање мера из њихове надлежности.

СТАЛНО ИСТA ИMENA

АДВОКАТИ извршних поверилаца Основном суду у Крагујевцу подносе предлоге за принудна извршења одлука виших судова у Београду, Пожаревцу, Ужицу, Смедереву… По правилу се, као се наводи у информацији достављеној Вишем јавном тужилаштву, за поступање ангажују стално исти извршитељи!

СВАКИ ПОСТУПАК КОШТА

КОМОРА јавних извршитеља не зна за ове случајеве, потврдила је генерални секретар Магдалена Новаковић. У Комори кажу да у принудној наплати свака странка има рок за измирење дуга. Ако то не уради, поверилац покреће принудну наплату. Суд доноси решење и одређује извршитеља, што изискује додатне трошкове за дужника.

Новости

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*