Srbi iz Perasta u zapisu iz 1698. ruskog diplomate grofa Tolstoja

0

Grof Petar Andrejevič Tolstoj, pradeda čuvenog pisca Lava Tolstoja, bio je ruski diplomata na dvoru Petra Velikog. U sklopu reformatorske misije ruskog cara obišao je Boku Kotorsku, Dubrovnik, Dalmaciju i Veneciju i o tim putovanjima ostavio dragocene zapise.

Ruski car je u skladu sa svojim reformatorskim idejama 1697. godine poslao grupu plemića iz najuglednijih ruskih porodica da u Mletačkoj Republici izučavaju pomorske veštine. Kako je u to vreme Boka Kotorska bila pod zaštitom Mletačke Republike, odlučeno je da se sedamnaest ruskih pitomaca uputi u Perast i poveri peraškom kapetanu Marku Martinoviću

Na svojim školskim putovanjima pitomci su obišli dubrovačku i dalmatinsku obalu i o tome su neki od njih ostavili putopisne zapise. Svedočanstva Borisa Kurakina i Petra Andrejeviča Tolstoja objavljena su u Rusiji

U svom putnom dnevniku 11 juna 1698. godine Petar Andrejevič Tolstoj piše: “Doplivasmo do mestašca koje se zove Perast (Boka Kotorska), u kojem zatekasmo mnogo Srba, koji su u grčkog obreda (vere). Ti Srbi žive u blizini turskih gradova i sela. Oni su ratnici u svemu slični donskim Kozacima i svi govore slovenskim jezikom (srpskim). Imućni su, kuće su im od kamena, prema moskovskom narodu se odnose vrlo srdačno i sa poštovanjem. Nedaleko od spomenutih mesta žive slobodni ljudi, Crnogorci. Hrišćanske su vere, slovenskog jezika i ima ih u značajnom broju. Nikome ne službuju, povremeno zarate sa Turcima, a povremeno se bore protiv Veneta (Venecije).“

Perast, razglednica iz 1905. godine

Gostovanje ruskih plemića u Perastu otvorilo je mogućnosti mnogim Bokeljima da u narednim godinama svoje znanje i veštine stave u službu ruske vojske i države. Grof Tosltoj bio je ugošćen u palati Zmajevića, a zauzvrat je mnogo pomogao Matiji Zmajeviću po njegovom dolasku u Rusiju.

Perast, gravura iz 1570. godine

Karijera je grofa Tolstoja dovela do članstva u Vrhovnom tajnom sovjetu, a zatim 1702. godine i do mesta ruskog poslanika u Carigradu. Bio je uveliko kontraverzan diplomata, oprezan, lukav i pronicljiv sa jedne strane, a sklon da se preigra i padne u depresiju u važnim trenucima. Zbog toga mu je u osetljivim situacijama u Carigradu pomagao Sava Vladislavić, koji je uz grofa Tosloja započeo svoju diplomatsku karijeru.

Dalibor Drekić

POSTAVI ODGOVOR

*