Starac Kleopa o Srbima

0

Razgovor koji je sa velikim rumunskim duhovnikom starcem Kleopom novembra 1996. vodila grupa srpskih poklonika

Na početku razgovora, kada je žena koja je bila prevodilac rekla odakle dolazimo, otac Kleopa je rekao: „Sveta Trojica i Presveta Bogorodica Vas vodi u raj. Draga braćo i sestre iz Srbije, pravoslavni… Ja sam bio u vašoj zemlji. Bio sam u Beogradu… u mnogim mestima.

– Siromah Justin Popović je umro. Bile su nam monahinje iz Ćelija i pevale nam na rumunskom. Dobili smo od njih pismo na rumunskom. Dragi moji, iz kog kraja ste iz Srbije? (Usledili su mnogi odgovori). Starac je počeo da nam pokazuje slike iz Ćelija sa ocem Justinom koje je imao i zatim nastavio:

– Srbi naši siroti, pravoslavni… Jako mi teško pada što ne znam vaš jezik“.

Starac nas je zatim pozvao da sednemo za sto da se počastimo:

„Hoćete li prenoćiti“? Dragi, trebalo bi da prenoćite… Draga moja braćo, ne idite ni levo ni desno, samo se držite pravo. Ako ne idete pravo nego skrećete, izgubićete dva dana.

… Bogu se obraćajte sa strahom i samo tako nećete nikad pogrešiti. Tako idite i izaći ćete u susret Gospodu. Gospod Isus Hristos će da vam oprosti, ako neprestano ponavljate molitvu: „Gospode, Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me gretnog“.

Uvek da imate volju i uvek da idete u crkvu. Da ne zaboravite crkvu. Da postite četiri posta u toku godine, i sredu i petak.

I uvek jedan drugome, ako ste činili greh, da oprostite, da ne bi bilo greha.

Sveti otac kaže: „O, hrišćanine, da se molimo ujutru tri sata i uveče tri sata, a ako ne možeš, onda bar po jedan sat. Makar jedan sat ujutru i uveče.

Draga moja braćo, da imate veliku brigu prema vašoj porodici, za mamu, za tatu, za braću, za sestre. Vodite brigu o njihovom životu, njihov je život bitan za vas. Da se slažete međusobno.

… Ako si pao u iskušenje, ili si pogrešio, bilo kad, u bilo kom času, da se odmah ispovediš. Zapitajte se koliko puta ste se ispovedili. Nemojte samo da postite. Da li je neki sveštenik sa vama?“

… Za nas Rumune Srbija je jako dragocena, jer je čista, pravoslavna. Pomoći će vam Bog iznenada – odjednom. Nažalost, desiće se stvari iste kao u Rumuniji. Bog će da pomogne Srbima kao i Rumunima. Siroti, siroti moji Srbi. Zato u svako vreme i na svakome mestu treba da se molimo Bogu. Samo da se stalno molimo Bogu. Kad se to desi Psalam 33 i 102 na svakom mestu da čitamo i srce da predamo Bogu. U svako vreme i na svakom mestu da se molimo. Da vas vidim ovako, kao što vas vidim sada, opet u Raju. Siroti, siroti Srbi…

… I monasi i mirjani isto stižu u raj – otvoren je put u raj i jednima i drugima. Ja se molim i za monahe i da poda Bog mir vama svima“.

(Zatim je neko postavio pitanje da li se i u svetu može živeti kao monah, a starac odgovara): „Ne traži se da se bude monah u svetu nego u manastiru. I u manastiru se traži poslušnost i od Hrišćanina koji živi u svetu. Neka Hrišćani iz sveta slušaju ljude iz manastira i ljude iz Crkve. Monasi imaju jedan zadatak, a ljudi u svetu drugi.

… Bože pomozi, idite sretno… I Gospod, Gospod vas vodi u Raj, Gospod, Gospod vas vidi u Raju“.

Svetosavlje

POSTAVI ODGOVOR

*