СУД ЕУ: Појам брачни друг обухвата истополне брачне другове

0

Суд Европске уније данас је објавио пресуду у којој каже да појам брачни друг, у смислу одредби Уније о слободи кретања и боравка њених грађања и чланова њихове породице, обухвата истополне брачне другове.

Реч је о пресуди која се односи на права истосполних парова у Европској унији у предмету Релу Адриан Коман против Румуније.

У саопштењу Суда ЕУ се наводи да су “Релу Адриан Коман, румунски држављанин, и Роберт Клејбурн Хамилтон, амерички држављанин, заједно живели четири године у Сједињеним Америчким Државама пре него што су се 2010. венчали у Бриселу.

У децембру 2012. Р. А. Коман и његов супружник затражили су од румунских тела да их обавесте о поступку и условима под којима би Хамилтон могао у својству члана породице Комана остварити право на легалан боравак у Румунији дуже од три месеца.

Тај захтев се заснива на Директиви о слободи кретања која брачном другу грађанина Уније, а који је користио ту слободу кретања, омогућава да се придружи свом супругу у држави чланици где он борави.

У одговору на тај захтев, румунска државна тела обавестила су Комана и Хамилтона да Американац има само право на боравак у трајању три месеца зато што га у Румунији не могу квалификовати “брачним другом” грађанина Уније јер та држава чланица не признаје истополне бракове.

Због тога су Коман и Хамилтон поднели тужбу пред румунским судовима ради утврђивања постојања дискриминације на основу полне оријентације у погледу остваривања права на слободно кретање у Унији.

Румунски Уставни суд се обратио Суду ЕУ за мишљење да ли Хамилтону треба одобрити трајни боравак у Румунији.

Суд ЕУ је пресудио да Румунија мора Хамилтону одобрити трајни боравак.

Чланице ЕУ су слободне да пропишу или не пропишу истосполни брак, истичем суд али додаје да да се “национална мера која може бити препрека остваривању слободног кретања особа може оправдати само ако је у складу с темељним правима загарантованим Повељом Еуропске уније о темељним правима.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*