Suzbijanje dečijih brakova kod Roma

0

Povodom 11. oktobra, Međunarodnog dana devojčica, zaštitnik građana Zoran Pašalić istakao je danas da se u društvu ruše rodni stereotipi, ali je ukazao da zbog opstajanja prakse ranih dečjih brakova suzbijanjem ove pojave moraju ozbiljno da se pozabave nadležni organi.

„I društvo i država formiraju ambijent u kome se krše rodni stereotipi, društveno nametnute i očekivane uloge, a devojčicama omogućava da život i buduća zanimanja planiraju prema ličnim interesovanjima, sposobnostima i talentima“, naveo je Pašalić u saopštenju.

On je istakao da se posebno treba pozabaviti problemom sklapanja dečjih brakova koji nisu nepoznanica ni u 21. veku i ukazati na negativne posledice koje to može da izazove.

„Zbog toga, opstajanjem prakse ranih dečjih brakova u našoj zemlji moraju ozbiljno da se pozabave organi socijalne zaštite, obrazovnog i zdravstvenog sistema.

Prerani brakovi i vanbračne zajednice ne mogu se opravdati tradicijom ili običajnim pravom među određenim nacionalnim zajednicama, jer deca koja su gurnuta u rane brakove ostaju uskraćena za osnovna ljudska prava. Upravo zbog tih i dalje jakih tradicionalnih shvatanja, devojčice trpe nasilje u adolescentnom uzrastu, što se posle nastavlja i u bračnoj zajednici. U posebno osetljivom položaju su romske devojčice, jer usled rane udaje, a samim tim i ranog rađanja, napuštaju obrazovni sistem i rad na sebi“, istakao je zaštitnik.

Zaštitnik građana navodi da će reagovati u svakom takvom slučaju o kojem dobije saznanja i zahtevati od organa vlasti da pokažu šta su preduzeli iz svoje nadležnosti.

„Ova loša praksa mora se suzbijati, da bi se devojčicama u riziku otvorila perspektiva za obrazovanjem, razvojem i napredovanjem“, poručio je Pašalić.

RTV

POSTAVI ODGOVOR

*