SVAKI PRAVOSLAVAC TREBA DA ZNA: Ovako se dele praznici prema crvenom slovu

0

U kalendaru Srpske pravoslavne crkve svaki dan u godini posvećen je nekom događaju iz života pojedinog svetitelja ili nekolicine i grupe njih ( apostola, Svetih otaca, jerarha, mučenika i dr.) Ti dani nazivaju se sveta vremena ili praznici i sačinjavaju hrišćansku crkvenu godinu postepeno izgradjivanu na osnovu starozavetnih subota i starozavetnih praznika.

Prema veličini i značaju događaja i svetitelja koji se obeležavaju po crkvenm propisima, crkveni praznici se razvrstavaju na opšte, to jest, one koji se svetkuju u celoj Pravoslavnoj crkvi, i na zasene ili mesne, koji se praznuju samo u pojedinim hrišćanskim opštinama ili porodicama.

Evo koje praznike su dužni da poštuju svi pravoslavci.

Opšte praznike dužni su da praznuju svi hrišćani, a mesne ili zasebne svetkuju samo oni koj kojih je običaj. U zasebne praznike ubrajaju se porodične, crkvene, školske, esnafske i opštinske slave.

Dani koji su posvećeni važnijim dogadjajima iz života Gospodnjeg, Bogorodičinog ili nekog većeg i značajnijeg svetitelja nazivaju se veliki praznici  i tih dana se ne radi. Takvih dana u kalendaru Srpske pravoslaven crkve ima 36, obeleženi su crvenim slovom, a dele se na Gospodnje, Bogorodičine i svetiteljske praznike. Slave same po sebi nisu crveno slovo, osim onih koje su istovremeno veliki crkveni, a samim tim i narodni opšti praznici.

(izvor Opanak) http://www.opanak.rs/za-sve-pravoslavne-hriscane-znacaj-crvenog-slova/

POSTAVI ODGOVOR

*